Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Skip Navigation LinksStyremedlemmer Helse Midt-Norge RHF

Styrets revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Midt-Norge RHF og skal bistå styret i ivaretakelsen av kontroll- og tilsynsoppgaver. Utvalget skal ha et hovedfokus på foretaksgruppens risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring.

 

Revisjonsutvalget ble etablert i 2005, og er fra 1.1.2013 hjemlet i Lov om helseforetak § 21a. Instruks for revisjonsutvalget kan du se her.

Utvalget består av tre medlemmer som er valgt av styret og blant styrets medlemmer. Medlemmene i revisjonsutvalget velges med samme funksjonstid som styremedlemmene, dvs. for to år.

Revisjonsutvalget skal påse at Helse Midt-Norge har en uavhengig og objektiv internrevisjon og at denne gjennomfører sine oppdrag i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav. Viktige oppgaver for revisjonsutvalget er å delta i internrevisjonens aktivitetsplanlegging, samt behandle revisjonsrapporter og årsrapporter fra internrevisjonen. Utvalget skal i henhold til instruksen møtes minst fire ganger årlig.

Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget.

  
  
  
Rolle
  
  
Paul Steinar Valle
  
Paul SteinarNestleder, Leder revisjonsutvalgOppnevnt av eier
Beate Skillingstad
  
BeateStyremedl., Medl. revisjonsutvalgOppnevnt av eier
Lindy Jarosch-von Schweder
  
LindyStyremedl., Medl. revisjonsutvalgValgt av ansatte

Protokoller fra Styrets revisjonsutvalg

  
  
  
  
vis Årstall : 2019 ‎(15)
vis Årstall : 2018 ‎(49)
vis Årstall : 2017 ‎(17)
vis Årstall : 2016 ‎(6)
vis Årstall : 2015 ‎(5)
vis Årstall : 2014 ‎(6)
vis Årstall : 2013 ‎(6)
vis Årstall : 2012 ‎(4)
vis Årstall : 2011 ‎(4)
vis Årstall : 2010 ‎(6)
vis Årstall : 2009 ‎(7)
vis Årstall : 2008 ‎(6)
vis Årstall : 2007 ‎(4)
vis Årstall : 2006 ‎(3)
vis Årstall : 2005 ‎(3)