Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Skip Navigation LinksInternrevisjonen

Oppgaven til Internrevisjonen ved Helse Midt-Norge RHF er å bedømme om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring i foretaksgruppen fungerer tilfredsstillende. Bedømmelsene skal utformes slik at de kan forbedre foretaksgruppens arbeid med gjennomføring av samfunnsoppdraget til pasientenes beste innenfor de rammene som er gitt.

Tematisk har Internrevisjonen i Helse Midt-Norge RHF i de senere årene i hovedsak vært innrettet mot pasientsikkerhet, pasientrettigheter og kvalitet. Dette vil også være sentrale områder for internrevisjonens aktivitetsplan i tida som kommer.

Aktivitetsplanen baseres generelt på innspill fra bl.a. helseforetakene, det regionale helseforetaket, brukerorganisasjoner og tillitsvalgte, samt fokusområder i oppdragsdokument og foretaksprotokoller. Alle innspillene blir vurdert og prioritert ut fra risiko og vesentlighet og behandlet i revisjonsutvalget i forkant av endelig forankring i Styret.

Internrevisjonen rapporterer funksjonelt til Styret via Styrets revisjonsutvalg og administrativt til administrerende direktør i det regionale helseforetaket. Funksjonell rapportering omfatter resultatene i forhold til revisjonens målsetning og kriterier, mens administrativ rapportering i tillegg omfatter status for planlegging, gjennomføring og oppfølging etter revisjoner.

Helseforertakslovens krav til internrevisjonens arbeid omfatter uavhengighet, objektivitet, systematikk og struktur i henhold til anerkjente standarder. Standardene som benyttes er:

  • The Institute of Internal Auditors (IIA) standarder for profesjonell utøvelse av internrevisjon
  • International Organisation for Standardisations (ISO) retningslinjer for revisjon av styringssystemer (NS-EN ISO 19011:2011)

Styret har på dette grunnlaget vedtatt en egen Instruks for internrevisjon ved helse Midt-Norge RHF og nedsatt et revisjonsutvalg som har den direkte kontakten med Internrevisjonen. Internrevisjonsns historie i Helse Midt-Norge går helt tilbake til 2005, mens forankringen i Lov om helseforetak kom på plass den 1. januar 2013.

Oversikt over internrevisjonens aktivietsplaner og revisjonsrapporter finner du via lenkene nedenfor.

 

Internrevisjonssjef Jørgen Midtlyng

Internrevisjonssjef
Jørgen Midtlyng

Internrevisor Silje Gjøstøl Hepsø Internrevisor Ingvild Klevan

Internrevisor
Silje Gjøstøl Hepsø

Internrevisor
Ingvild Klevan

​​​  ​​​​​​​
  
  
  
  
  
  
  
Rediger
skjul Årstall : 2019 ‎(8)
skjul Årstall : 2018 ‎(4)
skjul Årstall : 2017 ‎(6)
skjul Årstall : 2016 ‎(1)
skjul Årstall : 2015 ‎(10)
skjul Årstall : 2014 ‎(6)
skjul Årstall : 2013 ‎(12)
skjul Årstall : 2012 ‎(8)
skjul Årstall : 2011 ‎(9)
skjul Årstall : 2010 ‎(24)
skjul Årstall : 2009 ‎(8)
skjul Årstall : 2008 ‎(12)
skjul Årstall : 2007 ‎(9)
skjul Årstall : 2006 ‎(8)
skjul Årstall : 2005 ‎(2)