Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Skip Navigation LinksStyremedlemmer Helse Midt-Norge RHF

Styrets revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget er et underutvalg av styret i Helse Midt-Norge RHF og skal bistå styret i ivaretakelsen av kontroll- og tilsynsoppgaver. Utvalget skal ha et hovedfokus på foretaksgruppens risikostyring, internkontroll og virksomhetsstyring.

 

Revisjonsutvalget ble etablert i 2005, og er fra 1.1.2013 hjemlet i Lov om helseforetak § 21a. Instruks for revisjonsutvalget kan du se her.

Utvalget består av tre medlemmer som er valgt av styret og blant styrets medlemmer. Medlemmene i revisjonsutvalget velges med samme funksjonstid som styremedlemmene, dvs. for to år.

Revisjonsutvalget skal påse at Helse Midt-Norge har en uavhengig og objektiv internrevisjon og at denne gjennomfører sine oppdrag i samsvar med faglige standarder og profesjonelle krav. Viktige oppgaver for revisjonsutvalget er å delta i internrevisjonens aktivitetsplanlegging, samt behandle revisjonsrapporter og årsrapporter fra internrevisjonen. Utvalget skal i henhold til instruksen møtes minst fire ganger årlig.

Internrevisjonen er sekretariat for revisjonsutvalget.

  
  
  
Rolle
  
  
Beate Skillingstad
  
BeateStyremedl., Medl. revisjonsutvalgOppnevnt av eier
Lindy Jarosch-von Schweder
  
LindyStyremedl., Medl. revisjonsutvalgValgt av ansatte

Protokoller fra Styrets revisjonsutvalg

  
  
  
  
vis Årstall : 2019 ‎(16)
vis Årstall : 2018 ‎(49)
vis Årstall : 2017 ‎(17)
vis Årstall : 2016 ‎(6)
vis Årstall : 2015 ‎(5)
vis Årstall : 2014 ‎(6)
vis Årstall : 2013 ‎(6)
vis Årstall : 2012 ‎(4)
vis Årstall : 2011 ‎(4)
vis Årstall : 2010 ‎(6)
vis Årstall : 2009 ‎(7)
vis Årstall : 2008 ‎(6)
vis Årstall : 2007 ‎(4)
vis Årstall : 2006 ‎(3)
vis Årstall : 2005 ‎(3)