Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Treningskontaktordningen i Nord-Trøndelag

Treningskontaktordningen.jpg 

Kommunene i Nord- Trøndelag, og spesielt Levanger, har vært tidlig ute med å ta i bruk fysisk aktivitet i oppfølgingen av mennesker med psykiske lidelser. Allerede i 1995 startet et samarbeid mellom Sykehuset Levanger, Psykiatrisk klinikk og fylkeslegen med å spre kunnskap om fysisk aktivitet, friluftsliv og psykisk helse.

Siden 2009 har Helse Nord Trøndelag HF Sykehuset Levanger, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Levanger, Verdal og Steinkjer kommuner samarbeidet om å skolere treningskontakter. Helseforetaket var initiativtaker og faglig ansvarlig for treningskontaktkurset. Nå ligger hovedtyngden av oppgavene på kommunene, men helseforetaket deltar fortsatt i samarbeidet.

En treningskontakt er en støttekontakt med gjennomført kurs i planlegging og tilrettelegging av fysisk aktivitet for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Treningskontakten inngår ofte i kommunens tilbud om personlig assistanse.

Det er utarbeidet en modell og gjennomført et kurslederkurs for utdanning av treningskontakter. Målet var å forankre treningskontaktordningen i flere nordtrønderske kommuner. Etter endt kurs skal kursdeltaker være skikket til å delta i arrangørapparatet ved fremtidige treningskontaktkurs, være skikket til å delta i organiseringen av ordningen i egen kommune og bidra som veileder i samtale mellom fremtidig treningskontakt og deltakere.

  
  
Det er ingen elementer som kan vises i denne visningen av listen "Aktuelt".

  
  
Rediger
vis Trykk her : ;#Lenker;# ‎(1)
vis Trykk her : Kursmateriell ‎(9)
vis Trykk her : Lenker ‎(7)
vis Trykk her : Nyhetsartikler ‎(2)
vis Trykk her : Presentasjoner ‎(13)
vis Trykk her : Prosjektplaner og rapporter ‎(8)

 
 

​Kontaktinformasjon

Marit Veske

Frisklivssentralen,

Levanger kommune

marit.veske@levanger.kommune.no

Tlf: 47 91 71 53

Arne Okkenhaug

Klinikk for psykisk helsevern og rus,

Sykehuset Levanger

Helse Nord Trøndelag HF

Arne.Okkenhaug@hnt.no

Tlf: 74 09 86 00