Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Lab-nytt og rekvisisjoner

Laboratorietjenester.jpgFastlegesiden2.jpg 

Informasjon og rekvisisjoner fra Laboratoriemedisin i Helse Nord-Trøndelag HF til våre brukere.

 Våre rekvisisjoner

  
  
  
Tema
05.09.2019Lab-nytt 4 2019.pdf
  
* Referanseområde ionisert Kalsium
* Nedleggelse av CK-MB analysen
* Frie, lette kjeder – nye analyser
* Referanseverdier hematologiske analyser
* Utvidet intern kvalitetsvurdering Blodkultur preanalytisk fase
13.05.2019Lab-nytt 2_3 2019.pdf
  
* Nye ref.verdier og holdbarhet, hematologiske analyser
* Undersøkelse av resistensmønsteret
* Selektiv rapportering av resistensbestemmelser
* Ampicillin/Amoxicillin og Amoxicillin-clavualansyre hos Enterobacterales
* Informasjon angående PCR-analyser
07.03.2019Lab-nytt 1 2019.pdf
  
* Endret definisjon og bruk av følsomhetskategori mht resistensbestemmelse S, I og R
* Informasjon vedr PCR-analyser
* ESBL kasus-kontrollstudie
* Selektiv rapportering av resistensbestemmelse
* Clostridium difficile-meldepliktig
07.12.2018Lab-nytt 5 2018.pdf
  
* Presentasjon av Kyriakos Zaragkoulias
* Nytt referanseområde for klorid i plasma
* Oppdaterte faglige retningslinjer for svangerskapsomsorg
10.09.2018Lab-nytt 4 2018.pdf
  
* Informasjon ved rekvirentendringer på legekontorene
* Ny transportordning av biologisk materiale mellom HNT og StOlav
* Ny rutiner ved bestilling av alb/kreatinin-ratio
* Ny benevning av HbA1c fra 30. september 2018
* VACUETTE®Urine CCM Tube
28.05.2018Lab-nytt 3 2018.pdf
  
* Åpningstid for blodprøvetaking ved prøvetakingslaboratoriet fom uke 26 - 33
* Nye rutiner angående ringegrense for hemoglobin
* PT-INR
* Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi tilbyr screening for ESBL og VRE.
13.03.2018Lab-nytt 2 2018.pdf
  
* Rekvirering av MCV og MCHC
28.02.2018Lab-nytt 1 2018.pdf
  
* Nye referanseintervall for FT4 i svangerskap
* Prøvetaking spormetaller
* Endring av farge på kork eSwab
20.12.2017Sending av prøver - nye rutiner fra 1.1.2018.pdf
  
Sending av prøver - nye rutiner fra 1.1.2018
* Nye rutiner for forsendelse av biologisk materiale fra 1.1.2018
29.11.2017Lab-nytt 5 2017.pdf
  
* Videreforsendelse av prøver før jul og i jula
* Endringer på legekontorene?
* Forsendelse av prøver fra 1/1-18
* Digoksin
* Venøs syrebasestatus
* Ref.grenser for art. syrebase
* Rubella-immunitet på Gravide
* Layout på prøvesvar for med. mikrobiologi
20.06.2017Lab-nytt 4 2017.pdf
  
* Nytt om pakker Hematologi
* Ny prøvetakingsveilder mikrobiologi
* Svarrapportering Blodkultur
28.04.2017Lab-nytt 3 2017.pdf
  
Medisinsk biokjemi
* Hematologiske prøver
** Holdbarhet på MCV / EVF
** Analyser som tilbys
** Kontroll av differensialtelling v.hj.a. blodutstryk
* Behandling og oppbevaring av blodprøver før sending
* Blodprøver til analysering ved Klinisk farmakologi
27.02.2017Lab-nytt 2 2017.pdf
  
Medisinsk biokjemi
* Påminnelse: Sendeprøve og elektroforese
* Nye referansegrenser for barn
* Kortisol i serum – endret holdbarhet i prøvemateriale
Meddisinsk mikrobiologi
* Underlivsprøver fra kvinner
* Oppfølging etter heg-B vaksine – nye anbefalinger
30.01.2017Lab-nytt 1 2017.pdf
  
* Nye rutiner for svangerskapskontroll
21.11.2016Lab-nytt 7 2016.pdf
  
* Riktig merking av blodprøverør
* Informasjon om nye rutiner for elektroforesebesvarelse
* Digoksin (Lanoxin) i serum/plasma – Sykehuset Namsos
* Nye referansegrenser for alkaliske fosfataser (ALP) for barn
14.09.2016Lab-nytt 6 2016.pdf
  
Ny spesialrådgiver
Selen, retting
05.07.2016Lab-nytt 5 2016.pdf
  
* Info til PHT
* Åpningstider på prøvetakingslaboratoriet i sommer
* Endrete rutiner ved prøvetaking til analysering av spormetaller
* Nye analyser i Namsos (S 100 og NT pro-BNP)
* Nytt fra med mikrobiologi
03.05.2016Lab-nytt 4 2016.pdf
  
Procalsitonin: Endring av benevning
Klorid i plasma og serum-nye referansegrenser
CK-MB-nye referansegrenser
Lipase i serum
Info om HemoFec-test
Telling av celler i spinalvæske
04.03.2016Lab-nytt 3 2016.pdf
  
* Vi oppfordrer alle rekvirenter til å gi god informasjon i forhold prøvetaking til spermieundersøkelser
* Holdbarhet av hematologiske prøver (gjelder primærhelsetjenesten)
22.02.2016Lab-nytt 2 2016.pdf
  
* Forsendelse av blodprøver og mikrobiologiske prøver etter 05.03.16
29.01.2016Lab-nytt 1 2016.pdf
  
* Prøvetaking av pasienter som skal til poliklinisk konsultasjon
* Nye referansegrenser for s-FT4
15.12.2015Lab-nytt 8 2015.pdf
  
* Åpningstider prøvetakingslaboratoriene i julen
* Analysekommentarer på svarrapport
* Sending av prøver til laboratoriene
* Analysering av luftveisprøver
* Endring i rutiner for blodkulturtaking – fom januar 2016
30.10.2015Lab-nytt 7 2015.pdf
  
* Utgivelse av prøvesvar til pasient
* Utfylling av rekvisisjon ved blodprøvetaking ved smitte
* Nytt APTT-referanseområde på Namsos, 2. november 2015
* RDW (Red Distribution Width) avvikles
* Nord-Trøndelag har det høyeste forbruk av antibiotika i 2014
29.09.2015Lab-nytt 6 2015.pdf
  
* Retikulocytt-hemoglobin (Ret-He) tilgjengelig fra 01.10.15
* Hypokrome erytrocytter (%Hypo-He) tilgjengelig fra 01.10.15
20.08.2015Lab-nytt 5 2015.pdf
  
Til Primærhelsetjenesten / legekontor
Vi er kjent med at det opprettes nye legekontor og vi ønsker med dette brevet å framheve fordelene med å bruke de lokale laboratoriene
18.08.2015Lab-nytt 4 2015.pdf
  
Informasjon fra Avdeling for laboratoriemedisin (ALM)
17.06.2015Lab-nytt 3 2015.pdf
  
* Svarutsending
* Sending av blodprøver
08.06.2015Lab-nytt 2 2015.pdf
  
* Svartider for primærleger, kommunehelsetjenester og helsestasjoner
* Avtale om med.faglig rådgivning
* Falskt for lave verdier på s-paracetamol ved behandling med acetylcystein
* Ref.verdier for barn: Imm.globuliner, Sp-protein og kreatinin clearance
17.03.2015Lab-nytt 1 2015.pdf
  
* Ombytting av analyser i journalsystem
* Homocystein analyseres ved Sykehuset Levanger
* Endring av referanseverdier for kreatinin (S/P)
* Referanseverdier barn Hematologi/koagulasjon
* 25-OH-Vitamin D (Kalsidiol) – Sykehuset Namsos
10.12.2014Lab-nytt 5 2014.pdf
  
* Henting av prøver før jul og i romjula (PHT)
* Vurderer vi å starte opp med analysene Homocystein og Anti-CCP ved Sykehuset Levanger
* Endring av materialer i RoS-Mikrobiologi (Gjelder interne rekvirenter)
1 - 30Neste