Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Fagforum for demens og alderspsykiatri (Namdalen)

​​​​​​​ HNT-samhandling banner ekstranett.jpg

Fagforum for demens og alderspsykiatri har til hensikt å stimulere til bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten når det gjelder utredning, diagnostikk og behandling for personer med demens og alderspsykiatriske lidelser. 

Målgruppe: Kommunale demensteam / demenskontakter, psykisk helsetjeneste i kommunene, kommunekontakter for Demensomsorgens ABC, ledere i helse- og omsorgstjenesten, fastleger, tilsynsleger i sykehjem, brukerkontor / inntakskontor.

 
Møter: Nettverket har en målsetting om å arrangere 1 - 2 fagsamlinger i året.

 

 

 

  
  
  
  
vis Møtedato : 09.05.2019 ‎(6)
vis Møtedato : 26.04.2018 ‎(6)
vis Møtedato : 09.11.2017 ‎(2)
vis Møtedato : 20.04.2017 ‎(5)
vis Møtedato : 28.09.2016 ‎(4)
​​
  
  
  
15.10.2019 06:05

 

Presentasjoner fra nettverkssamlinger, kurs og konferanser.jpg ​


  
  
  
  
DeråsHegeGeriatrisk avdeling, Sykehuset Namsos
DuunIngunnFosen kommune
IversenSvenn MortenPraksiskonsulent / fastlege Namsos kommune
LedangKennethAlderspyskiatrisk seksjon
StrømsnesNinaFlatanger kommune

 

Administrator for denne siden: Tone Aglen Jensen