Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
  
  
  
Emne
  
skjul Møtedato : 2020-06-10 - Styremøte HMR ‎(7)
Sak 45-20 - Tilrådning optimalisert forprosjekt SNR.docx.pdfSak 45-20 - Tilrådning optimalisert forprosjekt SNR.docxVedtaksakNytt sjukehus
Sak 45-20 - Vedlegg 1 - SNR.pdfSak 45-20 - Vedlegg 1 - SNRVedleggNytt sjukehus
Sak 52-20 - Heilskapleg prosjektplan  - OU SNR.pdfSak 52-20 - Heilskapleg prosjektplan - OU SNRVedtaksakFag - FoU
Sak 52-20 - Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll - Heilskapleg prosjektplan - OU SNR - 5. juni 2020.pdfSak 52-20 - Vedlegg 1 Drøftingsprotokoll - Heilskapleg prosjektplan - OU SNR - 5. juni 2020VedleggFag - FoU
Sak 45-20 - Vedlegg 2 -  Drøftingsprotokoll - Tilrådning optimalisert forprosjekt SNR.docx.pdfSak 45-20 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll - Tilrådning optimalisert forprosjekt SNR.docxVedleggNytt sjukehus
Sak 45-20 - presentasjon - Tilrådning optimalisert forprosjekt for SNR.pdfSak 45-20 - presentasjon - Tilrådning optimalisert forprosjekt for SNRVedtaksakNytt sjukehus
Sak 52-20 - presentasjon  - Heilskapeleg plan OU SNR.pdfSak 52-20 - presentasjon - Heilskapeleg plan OU SNRVedtaksakFag - FoU
skjul Møtedato : 2020-05-13 - Styremøte HMR ‎(3)
Sak 31-20 - Orienteringssak - SNR.pdfSak 31-20 - Orienteringssak - SNROrienteringssakNytt sjukehus, Orienteringssaker
Sak 38-20 -Dørftingsprotokoll - Revisjon bygningsmessig utviklingsplan for HMR unnateke SNR.pdfSak 38-20 -Dørftingsprotokoll - Revisjon bygningsmessig utviklingsplan for HMR unnateke SNRVedleggEiendom
Sak 31-20 - presentasjon om SNR til styret i HMR.pdfSak 31-20 - presentasjon om SNR til styret i HMRVedleggOrienteringssaker
skjul Møtedato : 2020-02-26 - Styremøte HMR ‎(2)
Sak 18-20 - Etablering av OU-funksjon for SNR.pdfSak 18-20 - Etablering av OU-funksjon for SNRVedtaksakNytt sjukehus, Organisasjon - personell
Sak 18-20 - Vedlegg - Mandat OU SNR.pdfSak 18-20 - Vedlegg - Mandat OU SNRVedleggNytt sjukehus, Organisasjon - personell
skjul Møtedato : 2019-10-23 - Styremøte ‎(2)
Sak 67-19 - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjon.pdfSak 67-19 - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjonVedtaksakUtviklingsplan
Sak 67-19 - Vedlegg - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjon.PDFSak 67-19 - Vedlegg - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjonVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2019-03-27 - Styremøte ‎(1)
Sak 24-19 Vedlegg - Mandat SNR (versjon 3,0).pdfSak 24-19 Vedlegg - Mandat SNR (versjon 3,0)VedleggNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2019-01-24 - Ekstraordinært styremøte ‎(2)
Sak 8-19 - Ekstern evaluering av anbudsprosessen og plan for videre realisering av SNR.pdfSak 8-19 - Ekstern evaluering av anbudsprosessen og plan for videre realisering av SNRVedtaksakNytt sjukehus
Sak 8-19 Vedlegg 1 - Rapport - Evaluering anbudsprosess SNR - til Sykehusbygg - fra Metier og Metier Legal - v1.0.pdfSak 8-19 Vedlegg 1 - Rapport - Evaluering anbudsprosess SNR - til Sykehusbygg - fra Metier og Metier Legal - v1.0VedleggNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2018-09-12 ‎(1)
Sak 2018-39 - Justert realiseringsstrategi SNR.pdfSak 2018-39 - Justert realiseringsstrategi SNRVedtaksakNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2018-06-13 ‎(1)
Sak 2018-32 - SNR - anbudsprosess.pdfSak 2018-32 - SNR - anbudsprosessVedtaksakNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2018-03-16 ‎(3)
Sak 2018-13 - Orientering om Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR).pdfSak 2018-13 - Orientering om Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)VedtaksakNytt sjukehus
Sak 2018-17 - Godkjenning mandat Prosjektstyret for gjennomføringsfasen - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).pdfSak 2018-17 - Godkjenning mandat Prosjektstyret for gjennomføringsfasen - Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)VedtaksakNytt sjukehus
Sak 2018-17 - Vedlegg 02 - Fullmaktsmatrise i prosjekt SNR.pdfSak 2018-17 - Vedlegg 02 - Fullmaktsmatrise i prosjekt SNRVedleggNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2017-11-29 ‎(2)
Sak 2017-71 - Tilråding forprosjekt  Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR).pdfSak 2017-71 - Tilråding forprosjekt Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)VedtaksakNytt sjukehus
Sak 2017-71 - Vedlegg 02 - Usikkerhetsanalyse SNR.pdfSak 2017-71 - Vedlegg 02 - Usikkerhetsanalyse SNRVedleggNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2017-10-25 ‎(1)
Sak 2017-58 - Vedlegg 04 - Uttale om barnetilbudet i SNR fra ORKidé - Nordmøre regionråd og Romsdal Regionråd.pdfSak 2017-58 - Vedlegg 04 - Uttale om barnetilbudet i SNR fra ORKidé - Nordmøre regionråd og Romsdal RegionrådReferatsakReferatsak
skjul Møtedato : 2017-03-15 ‎(2)
Sak 2017-15 - Vedlegg 07 - Mandat prosjektstyret SNR - Forprosjektfase.pdfSak 2017-15 - Vedlegg 07 - Mandat prosjektstyret SNR - ForprosjektfaseReferatsakReferatsak
Sak 2017-15 - Vedlegg 11 - Notat frå BU - SNR - pusterom - Kreftbehandling.pdfSak 2017-15 - Vedlegg 11 - Notat frå BU - SNR - pusterom - KreftbehandlingReferatsakReferatsak
skjul Møtedato : 2017-01-25 ‎(2)
Sak 2017-03 - Vedlegg 04 - Brev frå ordførar og rådmenn - framtidig sykehustilbud for barn i SNR.pdfSak 2017-03 - Vedlegg 04 - Brev frå ordførar og rådmenn - framtidig sykehustilbud for barn i SNRReferatsak
Sak 2017-03 - Vedlegg 05 - Brev frå tillitsvalde SNR- Oppbyggingsplan gynekologi og pediatri.pdfSak 2017-03 - Vedlegg 05 - Brev frå tillitsvalde SNR- Oppbyggingsplan gynekologi og pediatriOrienteringssakReferatsak
skjul Møtedato : 2016-11-25 ‎(2)
Sak 2016-76 - Vedlegg 03 - ROS-analyse Konseptfasen SNR.pdfSak 2016-76 - Vedlegg 03 - ROS-analyse Konseptfasen SNRNytt sjukehus
Sak 2016-76 - Tilråding konseptval Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR).pdfSak 2016-76 - Tilråding konseptval Sjukehuset Nordmøre og Romsdal (SNR)VedtaksakNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2016-10-26 ‎(2)
Sak 2016-61 - Vedlegg 01 - Konseptrapport SNR - Høyringsdokument.pdfSak 2016-61 - Vedlegg 01 - Konseptrapport SNR - HøyringsdokumentOrienteringssakOrienteringssaker
Sak 2016-61 - Vedlegg 03 - SNR.pdfSak 2016-61 - Vedlegg 03 - SNROrienteringssakNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2016-08-30-31 - Styreseminar ‎(6)
Sak 2016-48 - Revidert Hovudfunksjonsprogram SNR.pdfSak 2016-48 - Revidert Hovudfunksjonsprogram SNRUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Godkjenning av Konseptrapport SNR for utsending på offentleg høyring.pdfSak 2016-49 - Godkjenning av Konseptrapport SNR for utsending på offentleg høyringVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Vedlegg 01 - Konseptrapport SNR.pdfSak 2016-49 - Vedlegg 01 - Konseptrapport SNRUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Vedlegg 02 - Skisseprosjekt SNR.pdfSak 2016-49 - Vedlegg 02 - Skisseprosjekt SNRUtviklingsplan
Sak 2016-48 - Vedlegg 01 - Revidert Hovedfunksjonsprogram (HFP) SNR.pdfSak 2016-48 - Vedlegg 01 - Revidert Hovedfunksjonsprogram (HFP) SNRUtviklingsplan
Sak 2016-48 - Vedlegg 02 - Delfunksjonsprogram SNR.pdfSak 2016-48 - Vedlegg 02 - Delfunksjonsprogram SNRUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-03-09 ‎(1)
Sak 2016-15 - Hovudfunksjonsprogram - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR).pdfSak 2016-15 - Hovudfunksjonsprogram - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)VedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2015-12-09 ‎(1)
Sak 2015-63 - vedlegg 08 - SNR status.pdfSak 2015-63 - vedlegg 08 - SNR statusReferatsak
skjul Møtedato : 2015-10-28 ‎(1)
Sak 2015-58 - Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNR.pdfSak 2015-58 - Presisering av utgreiingsalternativ Konseptfase SNRVedtaksakNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2015-05-06 ‎(4)
Sak 2015-27 - Status og mandat SNR.pdfSak 2015-27 - Status og mandat SNRVedtaksakNytt sjukehus
Sak 2015-27 - Vedlegg 01 - Mandat prosjektstyret SNR.pdfSak 2015-27 - Vedlegg 01 - Mandat prosjektstyret SNRNytt sjukehus
Sak 2015-27 - Vedlegg 02 - Fullmaktsmatrise i prosjektet SNR.pdfSak 2015-27 - Vedlegg 02 - Fullmaktsmatrise i prosjektet SNRNytt sjukehus
Sak 2015-27 - Vedlegg 03 - Framdrift SNR.pdfSak 2015-27 - Vedlegg 03 - Framdrift SNRNytt sjukehus
skjul Møtedato : 2015-02-25 ‎(1)
Sak 2015-08 - Vedlegg - Utnemning av prosjektstyret SNR.pdfSak 2015-08 - Vedlegg - Utnemning av prosjektstyret SNROrienteringssakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2015-01-21 ‎(1)
Sak 2015-02 - Vedlegg 01 - Notat status prosjektetablering konseptfase SNR.pdfSak 2015-02 - Vedlegg 01 - Notat status prosjektetablering konseptfase SNROrienteringssaker
skjul Møtedato : 2014-12-17 ‎(4)
Sak 2014-90 - Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR.pdfSak 2014-90 - Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNRVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 01 - Idéfaserapport SNR - HMR HF.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 01 - Idéfaserapport SNR - HMR HFUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 02 - KSK - Idèfase SNR.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 02 - KSK - Idèfase SNRUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 03 - ROS analyse interimsfase før SNR.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 03 - ROS analyse interimsfase før SNRUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-11-21 ‎(1)
Sak 2014-72 - ROS analyse interimsfase før SNR - spesialisthelsetjenester i Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-72 - ROS analyse interimsfase før SNR - spesialisthelsetjenester i Nordmøre og RomsdalVedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-10-27 ‎(1)
Sak 2014-65 - Vedlegg 2 - Oppdatert - Rapport befdekning og tilgjhet SNR 2030 ver 4.pdfSak 2014-65 - Vedlegg 2 - Oppdatert - Rapport befdekning og tilgjhet SNR 2030 ver 4Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-06-11 ‎(1)
Sak 2014-43 - Vedlegg 01 - Konsekvensutgreiingar knytt til nytt felles akuttsjukehus Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-43 - Vedlegg 01 - Konsekvensutgreiingar knytt til nytt felles akuttsjukehus Nordmøre og RomsdalUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-05-07 ‎(1)
Sak 2014-31 -  Idéfase - sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR.pdfSak 2014-31 - Idéfase - sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNRVedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-01-29 ‎(2)
Sak 2014-05 -  Framdrift utviklingsplan i HMR og tidlegfase for nytt felles akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-05 - Framdrift utviklingsplan i HMR og tidlegfase for nytt felles akuttsjukehus i Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Helsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2014-05 -  Vedlegg 01 - Prinsippløsninger for det aktuelle sykehusprosjektet på dei seks tomtealternativa.pdfSak 2014-05 - Vedlegg 01 - Prinsippløsninger for det aktuelle sykehusprosjektet på dei seks tomtealternativaEiendom, Helsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2013-12-18 ‎(1)
Sak 2013-82 - Organisering av tidlegfasen - nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-82 - Organisering av tidlegfasen - nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Organisasjon - styrer og utvalg
skjul Møtedato : 2013-05-29 ‎(2)
Sak 2013-28 - Presisiering av geografi for tomtealternativer - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-28 - Presisiering av geografi for tomtealternativer - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
Sak 2013-24 - Vedlegg 01 - Tidligfaseveileder i sykehusprosjektet - avklaring av lokaliseringsval nytt akuttsjukehus.pdfSak 2013-24 - Vedlegg 01 - Tidligfaseveileder i sykehusprosjektet - avklaring av lokaliseringsval nytt akuttsjukehusOrienteringssaker, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2013-03-20 ‎(1)
Sak 2013-15 - Vedlegg 12 - Tidligfaseveileder i sykehusprosjekter - avklaring av lokaliseringsval nytt akuttsjukehus i NR.pdfSak 2013-15 - Vedlegg 12 - Tidligfaseveileder i sykehusprosjekter - avklaring av lokaliseringsval nytt akuttsjukehus i NROrienteringssaker, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2013-02-12-13 ‎(3)
Sak 2013-11 - Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-11 - Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
Sak 2013-11 - Vedlegg 01 - Oppstart kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-11 - Vedlegg 01 - Oppstart kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalEiendom, Utviklingsplan
Sak 2013-10 - Igangsettting tidlegfase - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-10 - Igangsettting tidlegfase - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Utviklingsplan