Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
  
  
  
Emne
  
skjul Møtedato : 2020-05-13 - Styremøte HMR ‎(4)
Sak 37-20 - Større investeringstiltak ved sjukehusa i Volda og Ålesund.pdfSak 37-20 - Større investeringstiltak ved sjukehusa i Volda og ÅlesundVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
Sak 38-20 - Bygningsmessig utviklingsplan - revisjon.pdfSak 38-20 - Bygningsmessig utviklingsplan - revisjonVedtaksakEiendom
Sak 38-20 - Vedlegg - Revidert bygningsmessig utviklingsplan.pdfSak 38-20 - Vedlegg - Revidert bygningsmessig utviklingsplanVedleggEiendom
Sak 38-20 -Dørftingsprotokoll - Revisjon bygningsmessig utviklingsplan for HMR unnateke SNR.pdfSak 38-20 -Dørftingsprotokoll - Revisjon bygningsmessig utviklingsplan for HMR unnateke SNRVedleggEiendom
skjul Møtedato : 2019-10-23 - Styremøte ‎(3)
Sak 67-19 - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjon.pdfSak 67-19 - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjonVedtaksakUtviklingsplan
Sak 67-19 - Vedlegg - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjon.PDFSak 67-19 - Vedlegg - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjonVedleggUtviklingsplan
Sak 67-19 - Vedlegg - Drøftingsprotokoll frå FTV HMR.pdfSak 67-19 - Vedlegg - Drøftingsprotokoll frå FTV HMRVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2019-09-25 - Styremøte ‎(5)
Sak 56-19 - Revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 56-19 - Revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 1 - Gjennomgang av utfordringer med fylkets geografi og vær.pdfSak 56-19 - Vedlegg 1 - Gjennomgang av utfordringer med fylkets geografi og værVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 2 - Status luftambulansetjenste HMR 2018.pdfSak 56-19 - Vedlegg 2 - Status luftambulansetjenste HMR 2018VedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 3 - Traumesystem HMR - rapport.pdfSak 56-19 - Vedlegg 3 - Traumesystem HMR - rapportVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 59-19 - Forbetringsprogram 2020.pdfSak 59-19 - Forbetringsprogram 2020VedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan, Økonomi - generelt
skjul Møtedato : 2019-06-12 - Styremøte ‎(6)
Sak 46-19 - Styresak - gjennomgang faktagrunnlag knytt til sak om fødeavdelingene NogR.pdfSak 46-19 - Styresak - gjennomgang faktagrunnlag knytt til sak om fødeavdelingene NogRVedtaksakHelsefag - somatikk, Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 2 - Bakgrunnsmateriell henta frå ROS-analyse_2019.pptx.pdfSak 46-19 - Vedlegg 2 - Bakgrunnsmateriell henta frå ROS-analyse_2019.pptxVedleggHelsefag - somatikk, Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 1 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåing.pdfSak 46-19 - Vedlegg 1 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåingVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 3 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019.pdfSak 46-19 - Vedlegg 3 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019VedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 4 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan.pdfSak 46-19 - Vedlegg 4 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplanVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 5 - Utsetting av fødesamanslåing i Kristiansund og Molde.pdfSak 46-19 - Vedlegg 5 - Utsetting av fødesamanslåing i Kristiansund og MoldeVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2019-03-27 - Styremøte ‎(7)
Sak 26-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan.pdfSak 26-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplanVedtaksakUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 1 - Rapport rehabilitering.pdfSak 26-19 Vedlegg 1 - Rapport rehabiliteringVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 2 - Rapport KPHR.pdfSak 26-19 Vedlegg 2 - Rapport KPHRVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 4 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019.pdfSak 26-19 Vedlegg 4 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 5 - Rapport outsourcing.pdfSak 26-19 Vedlegg 5 - Rapport outsourcingVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 6 - ROS-Rapport - Outsourcing av renhold Molde og Kristiansund.pdfSak 26-19 Vedlegg 6 - ROS-Rapport - Outsourcing av renhold Molde og KristiansundVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 3 - Styresak fødesamanslåing KR og MO 27.03.2019.pdfSak 26-19 Vedlegg 3 - Styresak fødesamanslåing KR og MO 27.03.2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
skjul Møtedato : 2019-02-20 - Styremøte ‎(4)
Sak 17-19 Vedlegg 1 - ROS rapport Sjøholt 06-02-2019.pdfSak 17-19 Vedlegg 1 - ROS rapport Sjøholt 06-02-2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 Vedlegg 2 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåing.pdfSak 17-19 Vedlegg 2 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåingVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering utviklingsplan.pdfSak 17-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering utviklingsplanVedtaksakUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 Vedlegg 3 ROS rapport spesialisert rehabilitering.pdfSak 17-19 Vedlegg 3 ROS rapport spesialisert rehabiliteringVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
skjul Møtedato : 2019-01-24 - Ekstraordinært styremøte ‎(1)
Sak 7-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan.pdfSak 7-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplanVedtaksakFag - kvalitet, Økonomi - budsjett
skjul Møtedato : 2018-12-04 ‎(1)
Sak 2018-54 Styresak operasjonalisering utviklingsplan 281118.pdfSak 2018-54 Styresak operasjonalisering utviklingsplan 281118VedtaksakFag - FoU, Fag - kvalitet, Nytt sjukehus, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2018-10-24 ‎(4)
Sak 2018-45 Høyring regional utviklingsplan.pdfSak 2018-45 Høyring regional utviklingsplanVedtaksakNytt sjukehus, Utviklingsplan
Sak 2018-45 - vedlegg - Diskusjonsnotat regional utviklingsplan 2019-2022 (2035).docx.pdfSak 2018-45 - vedlegg - Diskusjonsnotat regional utviklingsplan 2019-2022 (2035).docxVedleggNytt sjukehus, Utviklingsplan
Sak 2018-44 - Operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMR.pdfSak 2018-44 - Operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMRVedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2018-44 - Vedlegg - Leiingsystem for kvalitet.pdfSak 2018-44 - Vedlegg - Leiingsystem for kvalitetVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2018-02-21 ‎(7)
Sak 2018-06 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022.pdfSak 2018-06 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 02 - HMR Bygningsmessig utviklingsplan 20180213.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 02 - HMR Bygningsmessig utviklingsplan 20180213VedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 06 - ROS-analyse HMR.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 06 - ROS-analyse HMRVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 07 - Ekstern kvalitetssikring WSP.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 07 - Ekstern kvalitetssikring WSPVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 08 - Drøftingsprotokoll.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 08 - DrøftingsprotokollVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 01 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - 2019-2022 (2035).pdfSak 2018-06 - Vedlegg 01 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - 2019-2022 (2035)VedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 08a - til drøftingsprotokollen - ergoterapeutforbundet.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 08a - til drøftingsprotokollen - ergoterapeutforbundetVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2017-11-29 ‎(2)
Sak 2017-68 - Vedlegg 06 - Brev frå overlegar ved Molde sjukehus - avviksmelding på Utviklingsplanarbeidet i HMR.pdfSak 2017-68 - Vedlegg 06 - Brev frå overlegar ved Molde sjukehus - avviksmelding på Utviklingsplanarbeidet i HMRVedleggReferatsak
Sak 2017-67 - Vedlegg 01 - Notat til styret i HMR -  Sikring av fagleg medverknad i arbeidet med utviklingsplanen HMR.pdfSak 2017-67 - Vedlegg 01 - Notat til styret i HMR - Sikring av fagleg medverknad i arbeidet med utviklingsplanen HMROrienteringssakOrienteringssaker
skjul Møtedato : 2017-10-25 ‎(15)
Sak 2017-62 - Høyring Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2017-62 - Høyring Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - Høyringsutkast.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - HøyringsutkastVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-01 - Rapport - Desentralisering av tenestetilbod inklusiv avtalespesialistar.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-01 - Rapport - Desentralisering av tenestetilbod inklusiv avtalespesialistarVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-03 - Rapport -  Barneblikk.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-03 - Rapport - BarneblikkVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-04 - Rapport - Prioriterte områder for psykisk helse og rusbehandling (TSB).pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-04 - Rapport - Prioriterte områder for psykisk helse og rusbehandling (TSB)VedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-05 - Rapport -  Akuttmedisinske tenester utenfor sjukehus.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-05 - Rapport - Akuttmedisinske tenester utenfor sjukehusVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-02 - Rapport - Barn og ungdom Møre og Romsdal.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-02 - Rapport - Barn og ungdom Møre og RomsdalVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-06 - Rapport - Framtidsretta pasienforløp for den eldre multisjuke pasient.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-06 - Rapport - Framtidsretta pasienforløp for den eldre multisjuke pasientVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-07 -Rapport -  Framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-07 -Rapport - Framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035VedleggUtviklingsplan
Sak 2017-61 - Vedlegg 01 - Rapport fra pediatrigruppen - Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal.pdfSak 2017-61 - Vedlegg 01 - Rapport fra pediatrigruppen - Pediatritilbudet i Helse Møre og RomsdalVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2017-61 - Vedlegg 02 - ROS-analyse valg av modeller for pediatri i HMR.pdfSak 2017-61 - Vedlegg 02 - ROS-analyse valg av modeller for pediatri i HMRVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
sak 2017-61 - Tilbod barn og unge i HMR - Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal.pdfsak 2017-61 - Tilbod barn og unge i HMR - Pediatritilbudet i Helse Møre og RomsdalVedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 2 - Høringsbrev og høringsinstanser.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 2 - Høringsbrev og høringsinstanserVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2017-63 - Status budsjett Helse Møre og Romsdal  2018.pdfSak 2017-63 - Status budsjett Helse Møre og Romsdal 2018VedtaksakUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-08 - Rapport FIUK – Forsking, Innovasjon, Utdanning og Kompetanse.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-08 - Rapport FIUK – Forsking, Innovasjon, Utdanning og KompetanseVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2017-09-27 ‎(1)
Sak 2017-49 - Vedlegg 02 - Utviklingsplan HMR - mogleg styreseminar.pdfSak 2017-49 - Vedlegg 02 - Utviklingsplan HMR - mogleg styreseminarOrienteringssakOrienteringssaker
skjul Møtedato : 2017-05-09 ‎(3)
Sak 2017-28 - Utviklingsplanen HMR.pdfSak 2017-28 - Utviklingsplanen HMRVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2017-28 - Vedlegg 01 Brev frå HMN - Endret frist for lokale utviklingsplaner.pdfSak 2017-28 - Vedlegg 01 Brev frå HMN - Endret frist for lokale utviklingsplanerVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-28 - Vedlegg 02 - Oppsummering etter dialogmøte 2017-04-07.pdfSak 2017-28 - Vedlegg 02 - Oppsummering etter dialogmøte 2017-04-07VedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2017-01-25 ‎(2)
Sak 2017-05 - Utviklingsplan akutt kirurgi HMR 2018-21.pdfSak 2017-05 - Utviklingsplan akutt kirurgi HMR 2018-21VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2017-05 - Vedlegg 01 - Mandat lokal utviklingsplan HMR.pdfSak 2017-05 - Vedlegg 01 - Mandat lokal utviklingsplan HMRVedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-09-28 ‎(2)
Sak 2016-57 - Høring strategi 2030.pdfSak 2016-57 - Høring strategi 2030VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2016-57 - Vedlegg 01 - Strategi 2030 høyringsuttale HMR.pdfSak 2016-57 - Vedlegg 01 - Strategi 2030 høyringsuttale HMRUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-08-30-31 - Styreseminar ‎(9)
Sak 2016-47 - Vedlegg 01 - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfSak 2016-47 - Vedlegg 01 - Veileder for arbeidet med utviklingsplanerUtviklingsplan
Sak 2016-47 - Vedlegg 02 - Mandat lokal utviklingsplan 2018-2021 HMR.pdfSak 2016-47 - Vedlegg 02 - Mandat lokal utviklingsplan 2018-2021 HMRUtviklingsplan
Sak 2016-48 - Revidert Hovudfunksjonsprogram SNR.pdfSak 2016-48 - Revidert Hovudfunksjonsprogram SNRUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Godkjenning av Konseptrapport SNR for utsending på offentleg høyring.pdfSak 2016-49 - Godkjenning av Konseptrapport SNR for utsending på offentleg høyringVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Vedlegg 01 - Konseptrapport SNR.pdfSak 2016-49 - Vedlegg 01 - Konseptrapport SNRUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Vedlegg 02 - Skisseprosjekt SNR.pdfSak 2016-49 - Vedlegg 02 - Skisseprosjekt SNRUtviklingsplan
Sak 2016-48 - Vedlegg 01 - Revidert Hovedfunksjonsprogram (HFP) SNR.pdfSak 2016-48 - Vedlegg 01 - Revidert Hovedfunksjonsprogram (HFP) SNRUtviklingsplan
Sak 2016-48 - Vedlegg 02 - Delfunksjonsprogram SNR.pdfSak 2016-48 - Vedlegg 02 - Delfunksjonsprogram SNRUtviklingsplan
Sak 2016-47 - Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal.pdfSak 2016-47 - Utviklingsplanen Helse Møre og RomsdalVedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-06-01 ‎(3)
Sak 2016-32 - Vedlegg 01 - Arbeidskraft, kompetanse og utdanning.pdfSak 2016-32 - Vedlegg 01 - Arbeidskraft, kompetanse og utdanningUtviklingsplan
Sak 2016-32 - Vedlegg 02 - Fra fragmenterte til helhetlige tjenester.pdfSak 2016-32 - Vedlegg 02 - Fra fragmenterte til helhetlige tjenesterUtviklingsplan
Sak 2016-32 - Temasak - Strategi 2030.pdfSak 2016-32 - Temasak - Strategi 2030VedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-03-09 ‎(4)
Sak 2016-15 - Hovudfunksjonsprogram - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR).pdfSak 2016-15 - Hovudfunksjonsprogram - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2016-15 - Vedlegg 01 - Hovudfunksjonsprogram Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2016-15 - Vedlegg 01 - Hovudfunksjonsprogram Sjukehuset Nordmøre og RomsdalUtviklingsplan
Sak 2016-15 - Vedlegg 02 - Overordnet teknisk program.pdfSak 2016-15 - Vedlegg 02 - Overordnet teknisk programUtviklingsplan
Sak 2016-15 - Vedlegg 03 - Hovedprogram utstyr.pdfSak 2016-15 - Vedlegg 03 - Hovedprogram utstyrUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-01-27 ‎(1)
Sak 2016-05 - Revidering av utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF 2030.pdfSak 2016-05 - Revidering av utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF 2030VedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2015-02-25 ‎(1)
Sak 2015-08 - Vedlegg - Utnemning av prosjektstyret SNR.pdfSak 2015-08 - Vedlegg - Utnemning av prosjektstyret SNROrienteringssakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-12-17 ‎(4)
Sak 2014-90 - Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR.pdfSak 2014-90 - Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNRVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 01 - Idéfaserapport SNR - HMR HF.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 01 - Idéfaserapport SNR - HMR HFUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 02 - KSK - Idèfase SNR.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 02 - KSK - Idèfase SNRUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 03 - ROS analyse interimsfase før SNR.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 03 - ROS analyse interimsfase før SNRUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-11-21 ‎(2)
Sak 2014-72 - ROS analyse interimsfase før SNR - spesialisthelsetjenester i Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-72 - ROS analyse interimsfase før SNR - spesialisthelsetjenester i Nordmøre og RomsdalVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-72 - Vedlegg 01 - PS-1071748-RE-01 ROS analyse rapport Helse Møre og Romsdal.pdfSak 2014-72 - Vedlegg 01 - PS-1071748-RE-01 ROS analyse rapport Helse Møre og RomsdalUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-10-27 ‎(6)
Sak 2014-64 - Vedlegg 01 - Notat Utdyping sårbarhet Freifjordtunnelen_2014-10-13.pdfSak 2014-64 - Vedlegg 01 - Notat Utdyping sårbarhet Freifjordtunnelen_2014-10-13Utviklingsplan
Sak 2014-64 - Vedlegg 03 - Høringssvar Idèfase.pdfSak 2014-64 - Vedlegg 03 - Høringssvar IdèfaseUtviklingsplan
Sak 2014-64 - Høyringar - Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF - Regional konsekvensutgreiing og Idèfase.pdfSak 2014-64 - Høyringar - Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF - Regional konsekvensutgreiing og IdèfaseVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-65 - Vedlegg 01 - Pasientstrømmer Møre og Romsdal, HMR RHF.pdfSak 2014-65 - Vedlegg 01 - Pasientstrømmer Møre og Romsdal, HMR RHFUtviklingsplan
Sak 2014-65 - Tilleggsanalyser – Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal –    pasientstraumar og befolkningsgrunnlag.pdfSak 2014-65 - Tilleggsanalyser – Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal – pasientstraumar og befolkningsgrunnlagVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-65 - Vedlegg 2 - Oppdatert - Rapport befdekning og tilgjhet SNR 2030 ver 4.pdfSak 2014-65 - Vedlegg 2 - Oppdatert - Rapport befdekning og tilgjhet SNR 2030 ver 4Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-06-11 ‎(3)
Sak 2014-43 - Fullmakt utsending til offentleg høyring.pdfSak 2014-43 - Fullmakt utsending til offentleg høyringVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-43 - Vedlegg 01 - Konsekvensutgreiingar knytt til nytt felles akuttsjukehus Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-43 - Vedlegg 01 - Konsekvensutgreiingar knytt til nytt felles akuttsjukehus Nordmøre og RomsdalUtviklingsplan
2014-06-11 - Protokoll styremøte Helse Møre og Romsdal HF.pdf2014-06-11 - Protokoll styremøte Helse Møre og Romsdal HFProtokollProtokoller, Utviklingsplan
1 - 100Neste