Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
  
  
  
Emne
  
skjul Møtedato : 2018-12-04 ‎(1)
Sak 2018-54 Styresak operasjonalisering utviklingsplan 281118.pdfSak 2018-54 Styresak operasjonalisering utviklingsplan 281118VedtaksakFag - FoU, Fag - kvalitet, Nytt sjukehus, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2018-10-24 ‎(4)
Sak 2018-45 Høyring regional utviklingsplan.pdfSak 2018-45 Høyring regional utviklingsplanVedtaksakNytt sjukehus, Utviklingsplan
Sak 2018-45 - vedlegg - Diskusjonsnotat regional utviklingsplan 2019-2022 (2035).docx.pdfSak 2018-45 - vedlegg - Diskusjonsnotat regional utviklingsplan 2019-2022 (2035).docxVedleggNytt sjukehus, Utviklingsplan
Sak 2018-44 - Operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMR.pdfSak 2018-44 - Operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMRVedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2018-44 - Vedlegg - Leiingsystem for kvalitet.pdfSak 2018-44 - Vedlegg - Leiingsystem for kvalitetVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2018-02-21 ‎(7)
Sak 2018-06 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022.pdfSak 2018-06 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 02 - HMR Bygningsmessig utviklingsplan 20180213.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 02 - HMR Bygningsmessig utviklingsplan 20180213VedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 06 - ROS-analyse HMR.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 06 - ROS-analyse HMRVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 07 - Ekstern kvalitetssikring WSP.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 07 - Ekstern kvalitetssikring WSPVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 08 - Drøftingsprotokoll.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 08 - DrøftingsprotokollVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 01 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - 2019-2022 (2035).pdfSak 2018-06 - Vedlegg 01 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - 2019-2022 (2035)VedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 08a - til drøftingsprotokollen - ergoterapeutforbundet.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 08a - til drøftingsprotokollen - ergoterapeutforbundetVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2017-11-29 ‎(2)
Sak 2017-68 - Vedlegg 06 - Brev frå overlegar ved Molde sjukehus - avviksmelding på Utviklingsplanarbeidet i HMR.pdfSak 2017-68 - Vedlegg 06 - Brev frå overlegar ved Molde sjukehus - avviksmelding på Utviklingsplanarbeidet i HMRVedleggReferatsak
Sak 2017-67 - Vedlegg 01 - Notat til styret i HMR - Sikring av fagleg medverknad i arbeidet med utviklingsplanen HMR.pdfSak 2017-67 - Vedlegg 01 - Notat til styret i HMR - Sikring av fagleg medverknad i arbeidet med utviklingsplanen HMROrienteringssakOrienteringssaker
skjul Møtedato : 2017-10-25 ‎(15)
Sak 2017-62 - Høyring Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2017-62 - Høyring Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - Høyringsutkast.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - HøyringsutkastVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-01 - Rapport - Desentralisering av tenestetilbod inklusiv avtalespesialistar.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-01 - Rapport - Desentralisering av tenestetilbod inklusiv avtalespesialistarVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-03 - Rapport - Barneblikk.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-03 - Rapport - BarneblikkVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-04 - Rapport - Prioriterte områder for psykisk helse og rusbehandling (TSB).pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-04 - Rapport - Prioriterte områder for psykisk helse og rusbehandling (TSB)VedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-05 - Rapport - Akuttmedisinske tenester utenfor sjukehus.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-05 - Rapport - Akuttmedisinske tenester utenfor sjukehusVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-02 - Rapport - Barn og ungdom Møre og Romsdal.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-02 - Rapport - Barn og ungdom Møre og RomsdalVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-06 - Rapport - Framtidsretta pasienforløp for den eldre multisjuke pasient.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-06 - Rapport - Framtidsretta pasienforløp for den eldre multisjuke pasientVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-07 -Rapport - Framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-07 -Rapport - Framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035VedleggUtviklingsplan
Sak 2017-61 - Vedlegg 01 - Rapport fra pediatrigruppen - Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal.pdfSak 2017-61 - Vedlegg 01 - Rapport fra pediatrigruppen - Pediatritilbudet i Helse Møre og RomsdalVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2017-61 - Vedlegg 02 - ROS-analyse valg av modeller for pediatri i HMR.pdfSak 2017-61 - Vedlegg 02 - ROS-analyse valg av modeller for pediatri i HMRVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
sak 2017-61 - Tilbod barn og unge i HMR - Pediatritilbudet i Helse Møre og Romsdal.pdfsak 2017-61 - Tilbod barn og unge i HMR - Pediatritilbudet i Helse Møre og RomsdalVedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2017-62 - Vedlegg 2 - Høringsbrev og høringsinstanser.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 2 - Høringsbrev og høringsinstanserVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2017-63 - Status budsjett Helse Møre og Romsdal 2018.pdfSak 2017-63 - Status budsjett Helse Møre og Romsdal 2018VedtaksakUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 2017-62 - Vedlegg 1-08 - Rapport FIUK – Forsking, Innovasjon, Utdanning og Kompetanse.pdfSak 2017-62 - Vedlegg 1-08 - Rapport FIUK – Forsking, Innovasjon, Utdanning og KompetanseVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2017-09-27 ‎(1)
Sak 2017-49 - Vedlegg 02 - Utviklingsplan HMR - mogleg styreseminar.pdfSak 2017-49 - Vedlegg 02 - Utviklingsplan HMR - mogleg styreseminarOrienteringssakOrienteringssaker
skjul Møtedato : 2017-05-09 ‎(3)
Sak 2017-28 - Utviklingsplanen HMR.pdfSak 2017-28 - Utviklingsplanen HMRVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2017-28 - Vedlegg 01 Brev frå HMN - Endret frist for lokale utviklingsplaner.pdfSak 2017-28 - Vedlegg 01 Brev frå HMN - Endret frist for lokale utviklingsplanerVedleggUtviklingsplan
Sak 2017-28 - Vedlegg 02 - Oppsummering etter dialogmøte 2017-04-07.pdfSak 2017-28 - Vedlegg 02 - Oppsummering etter dialogmøte 2017-04-07VedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2017-01-25 ‎(2)
Sak 2017-05 - Utviklingsplan akutt kirurgi HMR 2018-21.pdfSak 2017-05 - Utviklingsplan akutt kirurgi HMR 2018-21VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2017-05 - Vedlegg 01 - Mandat lokal utviklingsplan HMR.pdfSak 2017-05 - Vedlegg 01 - Mandat lokal utviklingsplan HMRVedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-09-28 ‎(2)
Sak 2016-57 - Høring strategi 2030.pdfSak 2016-57 - Høring strategi 2030VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2016-57 - Vedlegg 01 - Strategi 2030 høyringsuttale HMR.pdfSak 2016-57 - Vedlegg 01 - Strategi 2030 høyringsuttale HMRUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-08-30-31 - Styreseminar ‎(9)
Sak 2016-47 - Vedlegg 01 - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfSak 2016-47 - Vedlegg 01 - Veileder for arbeidet med utviklingsplanerUtviklingsplan
Sak 2016-47 - Vedlegg 02 - Mandat lokal utviklingsplan 2018-2021 HMR.pdfSak 2016-47 - Vedlegg 02 - Mandat lokal utviklingsplan 2018-2021 HMRUtviklingsplan
Sak 2016-48 - Revidert Hovudfunksjonsprogram SNR.pdfSak 2016-48 - Revidert Hovudfunksjonsprogram SNRUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Godkjenning av Konseptrapport SNR for utsending på offentleg høyring.pdfSak 2016-49 - Godkjenning av Konseptrapport SNR for utsending på offentleg høyringVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Vedlegg 01 - Konseptrapport SNR.pdfSak 2016-49 - Vedlegg 01 - Konseptrapport SNRUtviklingsplan
Sak 2016-49 - Vedlegg 02 - Skisseprosjekt SNR.pdfSak 2016-49 - Vedlegg 02 - Skisseprosjekt SNRUtviklingsplan
Sak 2016-48 - Vedlegg 01 - Revidert Hovedfunksjonsprogram (HFP) SNR.pdfSak 2016-48 - Vedlegg 01 - Revidert Hovedfunksjonsprogram (HFP) SNRUtviklingsplan
Sak 2016-48 - Vedlegg 02 - Delfunksjonsprogram SNR.pdfSak 2016-48 - Vedlegg 02 - Delfunksjonsprogram SNRUtviklingsplan
Sak 2016-47 - Utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal.pdfSak 2016-47 - Utviklingsplanen Helse Møre og RomsdalVedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-06-01 ‎(3)
Sak 2016-32 - Vedlegg 01 - Arbeidskraft, kompetanse og utdanning.pdfSak 2016-32 - Vedlegg 01 - Arbeidskraft, kompetanse og utdanningUtviklingsplan
Sak 2016-32 - Vedlegg 02 - Fra fragmenterte til helhetlige tjenester.pdfSak 2016-32 - Vedlegg 02 - Fra fragmenterte til helhetlige tjenesterUtviklingsplan
Sak 2016-32 - Temasak - Strategi 2030.pdfSak 2016-32 - Temasak - Strategi 2030VedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-03-09 ‎(4)
Sak 2016-15 - Hovudfunksjonsprogram - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR).pdfSak 2016-15 - Hovudfunksjonsprogram - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal (SNR)VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2016-15 - Vedlegg 01 - Hovudfunksjonsprogram Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2016-15 - Vedlegg 01 - Hovudfunksjonsprogram Sjukehuset Nordmøre og RomsdalUtviklingsplan
Sak 2016-15 - Vedlegg 02 - Overordnet teknisk program.pdfSak 2016-15 - Vedlegg 02 - Overordnet teknisk programUtviklingsplan
Sak 2016-15 - Vedlegg 03 - Hovedprogram utstyr.pdfSak 2016-15 - Vedlegg 03 - Hovedprogram utstyrUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2016-01-27 ‎(1)
Sak 2016-05 - Revidering av utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF 2030.pdfSak 2016-05 - Revidering av utviklingsplanen Helse Møre og Romsdal HF 2030VedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2015-02-25 ‎(1)
Sak 2015-08 - Vedlegg - Utnemning av prosjektstyret SNR.pdfSak 2015-08 - Vedlegg - Utnemning av prosjektstyret SNROrienteringssakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-12-17 ‎(4)
Sak 2014-90 - Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR.pdfSak 2014-90 - Idéfase - Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNRVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 01 - Idéfaserapport SNR - HMR HF.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 01 - Idéfaserapport SNR - HMR HFUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 02 - KSK - Idèfase SNR.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 02 - KSK - Idèfase SNRUtviklingsplan
Sak 2014-90 - Vedlegg 03 - ROS analyse interimsfase før SNR.pdfSak 2014-90 - Vedlegg 03 - ROS analyse interimsfase før SNRUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-11-21 ‎(2)
Sak 2014-72 - ROS analyse interimsfase før SNR - spesialisthelsetjenester i Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-72 - ROS analyse interimsfase før SNR - spesialisthelsetjenester i Nordmøre og RomsdalVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-72 - Vedlegg 01 - PS-1071748-RE-01 ROS analyse rapport Helse Møre og Romsdal.pdfSak 2014-72 - Vedlegg 01 - PS-1071748-RE-01 ROS analyse rapport Helse Møre og RomsdalUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-10-27 ‎(6)
Sak 2014-64 - Vedlegg 01 - Notat Utdyping sårbarhet Freifjordtunnelen_2014-10-13.pdfSak 2014-64 - Vedlegg 01 - Notat Utdyping sårbarhet Freifjordtunnelen_2014-10-13Utviklingsplan
Sak 2014-64 - Vedlegg 03 - Høringssvar Idèfase.pdfSak 2014-64 - Vedlegg 03 - Høringssvar IdèfaseUtviklingsplan
Sak 2014-64 - Høyringar - Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF - Regional konsekvensutgreiing og Idèfase.pdfSak 2014-64 - Høyringar - Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF - Regional konsekvensutgreiing og IdèfaseVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-65 - Vedlegg 01 - Pasientstrømmer Møre og Romsdal, HMR RHF.pdfSak 2014-65 - Vedlegg 01 - Pasientstrømmer Møre og Romsdal, HMR RHFUtviklingsplan
Sak 2014-65 - Tilleggsanalyser – Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal –  pasientstraumar og befolkningsgrunnlag.pdfSak 2014-65 - Tilleggsanalyser – Sjukehuset i Nordmøre og Romsdal – pasientstraumar og befolkningsgrunnlagVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-65 - Vedlegg 2 - Oppdatert - Rapport befdekning og tilgjhet SNR 2030 ver 4.pdfSak 2014-65 - Vedlegg 2 - Oppdatert - Rapport befdekning og tilgjhet SNR 2030 ver 4Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-06-11 ‎(3)
Sak 2014-43 - Fullmakt utsending til offentleg høyring.pdfSak 2014-43 - Fullmakt utsending til offentleg høyringVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-43 - Vedlegg 01 - Konsekvensutgreiingar knytt til nytt felles akuttsjukehus Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-43 - Vedlegg 01 - Konsekvensutgreiingar knytt til nytt felles akuttsjukehus Nordmøre og RomsdalUtviklingsplan
2014-06-11 - Protokoll styremøte Helse Møre og Romsdal HF.pdf2014-06-11 - Protokoll styremøte Helse Møre og Romsdal HFProtokollProtokoller, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-05-07 ‎(4)
Sak 2014-31 - Idéfase - sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNR.pdfSak 2014-31 - Idéfase - sjukehuset i Nordmøre og Romsdal SNRVedtaksakUtviklingsplan
Sak 2014-31 - Vedlegg 02 - Styresak 2013-10 med vedlegg.pdfSak 2014-31 - Vedlegg 02 - Styresak 2013-10 med vedleggUtviklingsplan
Sak 2014-31 - Vedlegg 01 - Prosjektmandat Idéfase - sjukehuset i Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-31 - Vedlegg 01 - Prosjektmandat Idéfase - sjukehuset i Nordmøre og RomsdalUtviklingsplan
2014-05-07 - Protokoll styremøte Helse Møre og Romsdal HF.pdf2014-05-07 - Protokoll styremøte Helse Møre og Romsdal HFProtokollProtokoller, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-02-26 ‎(1)
Sak 2014-09 - Vedlegg 09 - Brev frå tillitsvalde legar - Utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2014-09 - Vedlegg 09 - Brev frå tillitsvalde legar - Utviklingsplanen i Helse Møre og Romsdal HFOrienteringssaker, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2014-01-29 ‎(3)
Sak 2014-05 - Framdrift utviklingsplan i HMR og tidlegfase for nytt felles akuttsjukehus i Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2014-05 - Framdrift utviklingsplan i HMR og tidlegfase for nytt felles akuttsjukehus i Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Helsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2014-05 - Vedlegg 01 - Prinsippløsninger for det aktuelle sykehusprosjektet på dei seks tomtealternativa.pdfSak 2014-05 - Vedlegg 01 - Prinsippløsninger for det aktuelle sykehusprosjektet på dei seks tomtealternativaEiendom, Helsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
2014-01-29 - Protokoll styremøte HMR.pdf2014-01-29 - Protokoll styremøte HMRProtokollProtokoller, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2013-12-18 ‎(1)
Sak 2013-82 - Organisering av tidlegfasen - nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-82 - Organisering av tidlegfasen - nytt felles akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Organisasjon - styrer og utvalg
skjul Møtedato : 2013-06-17 ‎(3)
Sak 2013-37 - Utviklingsplanarbeidet - struktur, funksjonsfordeling og økonomisk og fagleg berekraft.pdfSak 2013-37 - Utviklingsplanarbeidet - struktur, funksjonsfordeling og økonomisk og fagleg berekraftVedtaksakHelsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2013-37 - Vedlegg 01 - Mandat i arbeidet med funksjonsfordeling i HMR 2013 - 2014.pdfSak 2013-37 - Vedlegg 01 - Mandat i arbeidet med funksjonsfordeling i HMR 2013 - 2014Helsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
2013-06-17 - Protokoll styremøte.pdf2013-06-17 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2013-05-29 ‎(4)
Sak 2013-28 - Presisiering av geografi for tomtealternativer - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-28 - Presisiering av geografi for tomtealternativer - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
Sak 2013-28 - Vedlegg 01 - Planprogram E 39 Lønset - Hjelset.pdfSak 2013-28 - Vedlegg 01 - Planprogram E 39 Lønset - HjelsetEiendom, Utviklingsplan
Sak 2013-24 - Vedlegg 01 - Tidligfaseveileder i sykehusprosjektet - avklaring av lokaliseringsval nytt akuttsjukehus.pdfSak 2013-24 - Vedlegg 01 - Tidligfaseveileder i sykehusprosjektet - avklaring av lokaliseringsval nytt akuttsjukehusOrienteringssaker, Utviklingsplan
2013-05-29 - Protokoll styremøte.pdf2013-05-29 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2013-03-20 ‎(1)
Sak 2013-15 - Vedlegg 12 - Tidligfaseveileder i sykehusprosjekter - avklaring av lokaliseringsval nytt akuttsjukehus i NR.pdfSak 2013-15 - Vedlegg 12 - Tidligfaseveileder i sykehusprosjekter - avklaring av lokaliseringsval nytt akuttsjukehus i NROrienteringssaker, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2013-02-12-13 ‎(5)
Sak 2013-11 - Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-11 - Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
Sak 2013-11 - Vedlegg 01 - Oppstart kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-11 - Vedlegg 01 - Oppstart kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalEiendom, Utviklingsplan
Sak 2013-10 - Igangsettting tidlegfase - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-10 - Igangsettting tidlegfase - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
2013-02-12-13 - Protokoll styremøte.pdf2013-02-12-13 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
Sak 2013-10 - Vedlegg 01 - Utviklingsplan HMR HF 2030.pdfSak 2013-10 - Vedlegg 01 - Utviklingsplan HMR HF 2030Eiendom, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2013-01-23 ‎(1)
Sak 2013-02 - Vedlegg 13 - Statusnotat utviklingsplanen HMR HF.pdfSak 2013-02 - Vedlegg 13 - Statusnotat utviklingsplanen HMR HFOrienteringssaker, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2012-12-13 ‎(2)
Sak 2012-99 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2012-99 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-99 - Vedlegg 01 - Drøftingsprotokoll Utviklingsplan 2012-12-11.pdfSak 2012-99 - Vedlegg 01 - Drøftingsprotokoll Utviklingsplan 2012-12-11Eiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2012-12-03 - Ekstraordinært styremøte ‎(19)
Sak 2012-94 - Vedlegg 01 - Samfunnskonsekvensanalyse - samfunnsøkonomisk analyse - Oslo Economicsl.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 01 - Samfunnskonsekvensanalyse - samfunnsøkonomisk analyse - Oslo EconomicslEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 04 - Prehospitale struktur og konsekvensar av utviklingsplan, Ambulanse Midt-Norge HF.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 04 - Prehospitale struktur og konsekvensar av utviklingsplan, Ambulanse Midt-Norge HFEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk
Sak 2012-94 - Vedlegg 02 - Medisinskfagleg ROS analyse - Norconsult.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 02 - Medisinskfagleg ROS analyse - NorconsultEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 05 - Rusbehandling Midt-Norge HF.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 05 - Rusbehandling Midt-Norge HFEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 07 - Notat om planprosess sjukehus - Plan og analyseavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 07 - Notat om planprosess sjukehus - Plan og analyseavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommuneEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
1 - 100Neste