Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
  
  
  
Emne
  
skjul Møtedato : 2020-05-13 - Styremøte HMR ‎(4)
Sak 37-20 - Større investeringstiltak ved sjukehusa i Volda og Ålesund.pdfSak 37-20 - Større investeringstiltak ved sjukehusa i Volda og ÅlesundVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
Sak 38-20 - Bygningsmessig utviklingsplan - revisjon.pdfSak 38-20 - Bygningsmessig utviklingsplan - revisjonVedtaksakEiendom
Sak 38-20 - Vedlegg - Revidert bygningsmessig utviklingsplan.pdfSak 38-20 - Vedlegg - Revidert bygningsmessig utviklingsplanVedleggEiendom
Sak 38-20 -Dørftingsprotokoll - Revisjon bygningsmessig utviklingsplan for HMR unnateke SNR.pdfSak 38-20 -Dørftingsprotokoll - Revisjon bygningsmessig utviklingsplan for HMR unnateke SNRVedleggEiendom
skjul Møtedato : 2019-10-23 - Styremøte ‎(3)
Sak 67-19 - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjon.pdfSak 67-19 - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjonVedtaksakUtviklingsplan
Sak 67-19 - Vedlegg - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjon.PDFSak 67-19 - Vedlegg - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjonVedleggUtviklingsplan
Sak 67-19 - Vedlegg - Drøftingsprotokoll frå FTV HMR.pdfSak 67-19 - Vedlegg - Drøftingsprotokoll frå FTV HMRVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2019-09-25 - Styremøte ‎(5)
Sak 56-19 - Revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 56-19 - Revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 1 - Gjennomgang av utfordringer med fylkets geografi og vær.pdfSak 56-19 - Vedlegg 1 - Gjennomgang av utfordringer med fylkets geografi og værVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 2 - Status luftambulansetjenste HMR 2018.pdfSak 56-19 - Vedlegg 2 - Status luftambulansetjenste HMR 2018VedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 3 - Traumesystem HMR - rapport.pdfSak 56-19 - Vedlegg 3 - Traumesystem HMR - rapportVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 59-19 - Forbetringsprogram 2020.pdfSak 59-19 - Forbetringsprogram 2020VedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan, Økonomi - generelt
skjul Møtedato : 2019-06-12 - Styremøte ‎(6)
Sak 46-19 - Styresak - gjennomgang faktagrunnlag knytt til sak om fødeavdelingene NogR.pdfSak 46-19 - Styresak - gjennomgang faktagrunnlag knytt til sak om fødeavdelingene NogRVedtaksakHelsefag - somatikk, Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 2 - Bakgrunnsmateriell henta frå ROS-analyse_2019.pptx.pdfSak 46-19 - Vedlegg 2 - Bakgrunnsmateriell henta frå ROS-analyse_2019.pptxVedleggHelsefag - somatikk, Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 1 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåing.pdfSak 46-19 - Vedlegg 1 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåingVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 3 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019.pdfSak 46-19 - Vedlegg 3 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019VedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 4 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan.pdfSak 46-19 - Vedlegg 4 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplanVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 5 - Utsetting av fødesamanslåing i Kristiansund og Molde.pdfSak 46-19 - Vedlegg 5 - Utsetting av fødesamanslåing i Kristiansund og MoldeVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2019-03-27 - Styremøte ‎(7)
Sak 26-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan.pdfSak 26-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplanVedtaksakUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 1 - Rapport rehabilitering.pdfSak 26-19 Vedlegg 1 - Rapport rehabiliteringVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 2 - Rapport KPHR.pdfSak 26-19 Vedlegg 2 - Rapport KPHRVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 4 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019.pdfSak 26-19 Vedlegg 4 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 5 - Rapport outsourcing.pdfSak 26-19 Vedlegg 5 - Rapport outsourcingVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 6 - ROS-Rapport - Outsourcing av renhold Molde og Kristiansund.pdfSak 26-19 Vedlegg 6 - ROS-Rapport - Outsourcing av renhold Molde og KristiansundVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 3 - Styresak fødesamanslåing KR og MO 27.03.2019.pdfSak 26-19 Vedlegg 3 - Styresak fødesamanslåing KR og MO 27.03.2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
skjul Møtedato : 2019-02-20 - Styremøte ‎(4)
Sak 17-19 Vedlegg 1 - ROS rapport Sjøholt 06-02-2019.pdfSak 17-19 Vedlegg 1 - ROS rapport Sjøholt 06-02-2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 Vedlegg 2 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåing.pdfSak 17-19 Vedlegg 2 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåingVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering utviklingsplan.pdfSak 17-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering utviklingsplanVedtaksakUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 Vedlegg 3 ROS rapport spesialisert rehabilitering.pdfSak 17-19 Vedlegg 3 ROS rapport spesialisert rehabiliteringVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
skjul Møtedato : 2019-01-24 - Ekstraordinært styremøte ‎(1)
Sak 7-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan.pdfSak 7-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplanVedtaksakFag - kvalitet, Økonomi - budsjett
skjul Møtedato : 2018-12-04 ‎(1)
Sak 2018-54 Styresak operasjonalisering utviklingsplan 281118.pdfSak 2018-54 Styresak operasjonalisering utviklingsplan 281118VedtaksakFag - FoU, Fag - kvalitet, Nytt sjukehus, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2018-10-24 ‎(4)
Sak 2018-45 Høyring regional utviklingsplan.pdfSak 2018-45 Høyring regional utviklingsplanVedtaksakNytt sjukehus, Utviklingsplan
Sak 2018-45 - vedlegg - Diskusjonsnotat regional utviklingsplan 2019-2022 (2035).docx.pdfSak 2018-45 - vedlegg - Diskusjonsnotat regional utviklingsplan 2019-2022 (2035).docxVedleggNytt sjukehus, Utviklingsplan
Sak 2018-44 - Operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMR.pdfSak 2018-44 - Operasjonalisering av utviklingsplan for eit berekraftig HMRVedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 2018-44 - Vedlegg - Leiingsystem for kvalitet.pdfSak 2018-44 - Vedlegg - Leiingsystem for kvalitetVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2018-02-21 ‎(7)
Sak 2018-06 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022.pdfSak 2018-06 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022VedtaksakUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 02 - HMR Bygningsmessig utviklingsplan 20180213.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 02 - HMR Bygningsmessig utviklingsplan 20180213VedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 06 - ROS-analyse HMR.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 06 - ROS-analyse HMRVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 07 - Ekstern kvalitetssikring WSP.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 07 - Ekstern kvalitetssikring WSPVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 08 - Drøftingsprotokoll.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 08 - DrøftingsprotokollVedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 01 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - 2019-2022 (2035).pdfSak 2018-06 - Vedlegg 01 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF - 2019-2022 (2035)VedleggUtviklingsplan
Sak 2018-06 - Vedlegg 08a - til drøftingsprotokollen - ergoterapeutforbundet.pdfSak 2018-06 - Vedlegg 08a - til drøftingsprotokollen - ergoterapeutforbundetVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato :  ‎(137)
Sak 2011-63 - Samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2011-63 - Samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakUtviklingsplan, Årshjulet - styrende dokumenter
Sak 2012-48 - Vedlegg 03 - Samanstilt rapport bygg HMR HF juni 2012 NSW.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 03 - Samanstilt rapport bygg HMR HF juni 2012 NSWHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 05 - Oversikt samferdselstiltak Møre og Romsdal - HMR HF mai 2012.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 05 - Oversikt samferdselstiltak Møre og Romsdal - HMR HF mai 2012Helsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 04 - Tilgjengelighetsanalyse M og R juni 2012 - Asplan Viak.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 04 - Tilgjengelighetsanalyse M og R juni 2012 - Asplan ViakHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 02 - Rekruttering og robuste fagmiljø - 5.6.2012.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 02 - Rekruttering og robuste fagmiljø - 5.6.2012Helsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 01 - Samhandling og framtidig dimensjonering - 6.6.2012.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 01 - Samhandling og framtidig dimensjonering - 6.6.2012Helsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2012-48 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 06 - Drøftingsprotokoll 07 06 2012.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 06 - Drøftingsprotokoll 07 06 2012Helsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 07 Brukermedverknad.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 07 BrukermedverknadHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 08 Organisering HMR.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 08 Organisering HMRHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
2012-06-11 - Protokoll styremøte.pdf2012-06-11 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
Sak 2012-62 - Alternative løysingsmodellar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF ver 3.0.pdfSak 2012-62 - Alternative løysingsmodellar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF ver 3.0VedtaksakHelsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-62 - Vedlegg 01 - Vedtak og mandat knytt til Utviklingsplan for HMR.pdfSak 2012-62 - Vedlegg 01 - Vedtak og mandat knytt til Utviklingsplan for HMRHelsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
2012-09-11 - Protokoll styremøte.pdf2012-09-11 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
Sak 2012- 69 - Høyring Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2012- 69 - Høyring Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Høyringsdokument utviklingsplan HMR HF.pdfSak 2012 - 69 - Høyringsdokument utviklingsplan HMR HFOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 11 - Mulighetsstudier  HMR HF - NSWAP Sept 2012.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 11 - Mulighetsstudier HMR HF - NSWAP Sept 2012Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 5 - Utviklingsplan HMR_Berekning av driftsøkonomi og noverdi i alternative løysingsmodellar 120926.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 5 - Utviklingsplan HMR_Berekning av driftsøkonomi og noverdi i alternative løysingsmodellar 120926Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 3 - Utviklingsplan HMR_ Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar_ 120926.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 3 - Utviklingsplan HMR_ Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar_ 120926Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 4 - Utviklingsplan HMR_Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 4 - Utviklingsplan HMR_Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellarOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 10 - Rapport Scenarioanalyse Utviklingsplan HMR.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 10 - Rapport Scenarioanalyse Utviklingsplan HMROrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 2 - Økonomiutgreiing.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 2 - ØkonomiutgreiingOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 6 - Tilgjengeighetsanalyser -  Dagens transportnettverk og befolkning.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 6 - Tilgjengeighetsanalyser - Dagens transportnettverk og befolkningOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 7 - Tilgjengelighetsanalyser - bilnettverk og befolkning 2030.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 7 - Tilgjengelighetsanalyser - bilnettverk og befolkning 2030Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 8 - Tilgjengelighetsanalyser - dagens transportnettverk utrykking.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 8 - Tilgjengelighetsanalyser - dagens transportnettverk utrykkingOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 9 - Tilgjengelighetsanalyser - transportnettverk og uttrykking. (2030).pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 9 - Tilgjengelighetsanalyser - transportnettverk og uttrykking. (2030)Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 1 - høyringsbrev utviklingsplan.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 1 - høyringsbrev utviklingsplanOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
2012-10-01 - Protokoll styremøte.pdf2012-10-01 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
Sak 2012-85 - Vedlegg 02 - Høyringsuttalar - Offentlege organ.pdfSak 2012-85 - Vedlegg 02 - Høyringsuttalar - Offentlege organEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-85 - Vedlegg 03 - Høyringsuttalar - Organisasjonar.pdfSak 2012-85 - Vedlegg 03 - Høyringsuttalar - OrganisasjonarEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-85 - Vedlegg 04 - Høyringsuttalar - Private.pdfSak 2012-85 - Vedlegg 04 - Høyringsuttalar - PrivateEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-85 - Vedlegg 05 - Høyringsuttalar - Interne.pdfSak 2012-85 - Vedlegg 05 - Høyringsuttalar - InterneEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-84 - Vedlegg 05 - Protokoll styremøte 07-08-11-12.pdfSak 2012-84 - Vedlegg 05 - Protokoll styremøte 07-08-11-12Orienteringssaker, Utviklingsplan
Sak 2012-85 - Høyringar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2012-85 - Høyringar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-85 - Vedlegg 01 - Høyringssvar liste.pdfSak 2012-85 - Vedlegg 01 - Høyringssvar listeEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 01 -  Samfunnskonsekvensanalyse - samfunnsøkonomisk analyse - Oslo Economicsl.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 01 - Samfunnskonsekvensanalyse - samfunnsøkonomisk analyse - Oslo EconomicslEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 04 -  Prehospitale struktur og konsekvensar av utviklingsplan, Ambulanse Midt-Norge HF.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 04 - Prehospitale struktur og konsekvensar av utviklingsplan, Ambulanse Midt-Norge HFEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk
Sak 2012-94 - Vedlegg 02 -  Medisinskfagleg ROS analyse - Norconsult.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 02 - Medisinskfagleg ROS analyse - NorconsultEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 05 - Rusbehandling Midt-Norge HF.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 05 - Rusbehandling Midt-Norge HFEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 07 - Notat om planprosess sjukehus - Plan og analyseavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommune.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 07 - Notat om planprosess sjukehus - Plan og analyseavdelinga Møre og Romsdal fylkeskommuneEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 06 - Utviklingsperspektiv - Samhandlingsreforma - administrasjon.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 06 - Utviklingsperspektiv - Samhandlingsreforma - administrasjonEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 08 - Framtidsvurdering medisinske fagområder.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 08 - Framtidsvurdering medisinske fagområderEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 10 - Kart næraste sjukehus inkl Orkdal og StO.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 10 - Kart næraste sjukehus inkl Orkdal og StOEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 11 - Tilgjenge, NMR, Molde og Kristiansund bil.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 11 - Tilgjenge, NMR, Molde og Kristiansund bilEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 12 - Transportarbeid sensitivitetsbetraktning år 2030.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 12 - Transportarbeid sensitivitetsbetraktning år 2030Eiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 13 - Tilgjengeberekning, ytterlegare detaljert, dagens situasjon.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 13 - Tilgjengeberekning, ytterlegare detaljert, dagens situasjonEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 14 - Tilgjengeberekning, ytterlegare detaljert, år 2030.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 14 - Tilgjengeberekning, ytterlegare detaljert, år 2030Eiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Supplerande analyse og utgreiingar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2012-94 - Supplerande analyse og utgreiingar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 03 - Spørjeundersøking medarbeidarar, rekruttering og arbeidsreiser.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 03 - Spørjeundersøking medarbeidarar, rekruttering og arbeidsreiserEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 15 - Vurdering av regularitet for flyging av helikopter til-fra nytt akuttsykehus NM og R.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 15 - Vurdering av regularitet for flyging av helikopter til-fra nytt akuttsykehus NM og REiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 16 - Brev Aure, Halsa og Surnadal kommunar.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 16 - Brev Aure, Halsa og Surnadal kommunarEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-94 - Vedlegg 17 - Drøftingsprotokoll.pdfSak 2012-94 - Vedlegg 17 - DrøftingsprotokollEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
2012-12-03 - Protokoll AMU-møte.pdf2012-12-03 - Protokoll AMU-møteProtokoller, Utviklingsplan
2012-12-03 - Protokoll styremøte.pdf2012-12-03 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
Sak 2012-99 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2012-99 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakEiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-99 - Vedlegg 01 - Drøftingsprotokoll Utviklingsplan 2012-12-11.pdfSak 2012-99 - Vedlegg 01 - Drøftingsprotokoll Utviklingsplan 2012-12-11Eiendom, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2013-02 - Vedlegg 13 - Statusnotat utviklingsplanen HMR HF.pdfSak 2013-02 - Vedlegg 13 - Statusnotat utviklingsplanen HMR HFOrienteringssaker, Utviklingsplan
Sak 2013-11 - Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal.pdfSak 2013-11 - Kommunedelplanarbeid - Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og RomsdalVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
1 - 100Neste