Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
SharePoint
  
  
  
Emne
  
skjul Møtedato : 2024-03-06 - Styremøte HMR  ‎(5)
Sak 24-24 - Oppfølging Utviklingsplan HMR 2023 - 2026 (2037).pdfSak 24-24 - Oppfølging Utviklingsplan HMR 2023 - 2026 (2037)OrienteringssakOrienteringssaker
Sak 24-24 - Vedlegg 1 - Oppfølging Utviklingsplan HMR.pdfSak 24-24 - Vedlegg 1 - Oppfølging Utviklingsplan HMRVedleggOrienteringssaker
Sak 20-24 - Vedtakssak - Optimalisert forprosjekt AIO - Akutt, intensiv og Operasjon ved Ålesund Sykehus.pdfSak 20-24 - Vedtakssak - Optimalisert forprosjekt AIO - Akutt, intensiv og Operasjon ved Ålesund SykehusVedtaksakUtviklingsplan
Sak 20-24 - Vedlegg 1 - Rapport Optimalisert Forprosjekt AIO - Akutt, intensiv og operasjon ved Ålesund Sykehus.pdfSak 20-24 - Vedlegg 1 - Rapport Optimalisert Forprosjekt AIO - Akutt, intensiv og operasjon ved Ålesund SykehusVedleggUtviklingsplan
Sak 20-24 - Vedlegg 2 - Mandat til prosjektstyret for gjennomføringsfasen.pdfSak 20-24 - Vedlegg 2 - Mandat til prosjektstyret for gjennomføringsfasenVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2023-09-20 - Styremøte HMR ‎(1)
Sak 58-23 - Usikkerhetsanalyse og kostnadsreduserande tilpasningar i AIO-prosjektet.pdfSak 58-23 - Usikkerhetsanalyse og kostnadsreduserande tilpasningar i AIO-prosjektetVedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2023-06-13 - Styremøte HMR ‎(4)
Sak 43-23 - Vedtakssak - Tilråding om plan for pasienttilbud ved SNR Kristiansund.pdfSak 43-23 - Vedtakssak - Tilråding om plan for pasienttilbud ved SNR KristiansundVedtaksakUtviklingsplan
Sak 42-23 - Vedtakssak - Framdrift AIO.pdfSak 42-23 - Vedtakssak - Framdrift AIOVedtaksakUtviklingsplan
Sak 42-23 - Vedlegg 1 - Drøftingsprotokoll - Fremdrift AIO.pdfSak 42-23 - Vedlegg 1 - Drøftingsprotokoll - Fremdrift AIOVedleggUtviklingsplan
Sak 43-23 - Vedlegg 1 - Drøftingsprotokoll - Tilråding om plan for pasienttilbudet ved SNR Kristiansund.pdfSak 43-23 - Vedlegg 1 - Drøftingsprotokoll - Tilråding om plan for pasienttilbudet ved SNR KristiansundVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2022-11-23 - Styremøte HMR ‎(5)
Sak 91-22 - Vedtakssak - Oppfølging av Foretaksprotokollen.pdfSak 91-22 - Vedtakssak - Oppfølging av ForetaksprotokollenVedtaksakUtviklingsplan
Sak 91-22 - Drøftingsprotokoll - Oppfølging av Foretaksprotokollen.pdfSak 91-22 - Drøftingsprotokoll - Oppfølging av ForetaksprotokollenVedleggUtviklingsplan
Sak 90-22 - Vedtakssak - AIO.pdfSak 90-22 - Vedtakssak - AIOVedtaksakUtviklingsplan
Sak 90-22 - Vedlegg 1 - 2022-Forprosjektrapport Hovedadkomst og Ny Hovedinngang ÅS.pdfSak 90-22 - Vedlegg 1 - 2022-Forprosjektrapport Hovedadkomst og Ny Hovedinngang ÅSVedleggUtviklingsplan
Sak 90-22 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll - AIO - akutt - operasjon og intensiv Ålesund.pdfSak 90-22 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll - AIO - akutt - operasjon og intensiv ÅlesundVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2022-10-19 - Styremøte HMR ‎(1)
Sak 81-22 - Parkeringshus ved Ålesund Sjukehus - Unnateke offentleg innsyn.pdfSak 81-22 - Parkeringshus ved Ålesund Sjukehus - Unnateke offentleg innsynVedtaksakUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2022-06-22 - Styremøte HMR  ‎(6)
Sak 54-22 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2023-2026.pdfSak 54-22 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2023-2026VedtaksakUtviklingsplan
Sak 54-22 - Vedlegg 2 - Leveranse - Framskrivning aktivitet og bemanning. Sak 16-22-2.pdfSak 54-22 - Vedlegg 2 - Leveranse - Framskrivning aktivitet og bemanning. Sak 16-22-2VedleggUtviklingsplan
Sak 54-22 - Vedlegg 3 - Føringar og organisering av arbeidet. Sak 16-22-3.pdfSak 54-22 - Vedlegg 3 - Føringar og organisering av arbeidet. Sak 16-22-3VedleggUtviklingsplan
Sak 54-22 - Vedlegg 4 - Drøftingsprotokoll - Informasjon om utkast til utviklingsplan 2023 - 2026. Sak 16-22-4.pdfSak 54-22 - Vedlegg 4 - Drøftingsprotokoll - Informasjon om utkast til utviklingsplan 2023 - 2026. Sak 16-22-4VedleggUtviklingsplan
Sak 54-22 - Vedlegg 5 - Drøftingsprotokoll - Styresak 54-22 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2023 - 2026.pdfSak 54-22 - Vedlegg 5 - Drøftingsprotokoll - Styresak 54-22 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF 2023 - 2026VedleggUtviklingsplan
Sak 54-22 - Vedlegg 1 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2023-2026.pdfSak 54-22 - Vedlegg 1 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal 2023-2026VedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2022-03-30 - Styremøte HMR ‎(2)
Sak 27-22 - Parkeringshus ved Ålesund Sjukehus.pdfSak 27-22 - Parkeringshus ved Ålesund SjukehusVedtaksakUtviklingsplan
Sak 27-22 - Vedlegg 1 - Drøftingsprotokoll - Parkeringshus ved Ålesund sjukehus.pdfSak 27-22 - Vedlegg 1 - Drøftingsprotokoll - Parkeringshus ved Ålesund sjukehusVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2022-03-02 - Styremøte HMR ‎(3)
Sak 16-22 - Informasjon om utkast til Utviklingsplan 2023-2026 for Helse Møre og Romsdal.pdfSak 16-22 - Informasjon om utkast til Utviklingsplan 2023-2026 for Helse Møre og RomsdalOrienteringssakOrienteringssaker
Sak 16-22 - Vedlegg 1 - Utviklingsplanen 1.0 - høyringsutkast 230222hmr.pdfSak 16-22 - Vedlegg 1 - Utviklingsplanen 1.0 - høyringsutkast 230222hmrVedleggOrienteringssaker
Sak 16-22 - Vedlegg 4 - Drøftingsprotokoll - Informasjon om utkast til utviklingsplan 2023 - 2026.pdfSak 16-22 - Vedlegg 4 - Drøftingsprotokoll - Informasjon om utkast til utviklingsplan 2023 - 2026VedleggOrienteringssaker
skjul Møtedato : 2022-02-08 - Styremøte HMR ‎(4)
Sak 04-22 - Vedtaksak - Godkjenning av delprosjekt hovedadkomst og ny hovedinngang AIO Ålesund.pdfSak 04-22 - Vedtaksak - Godkjenning av delprosjekt hovedadkomst og ny hovedinngang AIO ÅlesundVedtaksakUtviklingsplan
Sak 04-22 - Vedlegg 1 - Drøftingsprotokoll - Styresak 04-22.pdfSak 04-22 - Vedlegg 1 - Drøftingsprotokoll - Styresak 04-22VedleggUtviklingsplan
Sak 12-22 - Vedlegg 1 - Utkast-  Utviklingsplanen 0.85 - 010222 - V3 side.pdfSak 12-22 - Vedlegg 1 - Utkast- Utviklingsplanen 0.85 - 010222 - V3 sideVedleggOrienteringssaker
Sak 12-22 - Status Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal 2022 - 2026.pdfSak 12-22 - Status Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal 2022 - 2026OrienteringssakOrienteringssaker
skjul Møtedato : 2021-09-22 - Styremøte HMR ‎(3)
Sak 79-21 - Vedlegg 1 - Mandat for Forprosjekt AIO Ålesund.pdfSak 79-21 - Vedlegg 1 - Mandat for Forprosjekt AIO ÅlesundVedleggUtviklingsplan
Sak 79-21 - Vedtakssak - Mandat forprosjekt AIO Ålesund.pdfSak 79-21 - Vedtakssak - Mandat forprosjekt AIO ÅlesundVedtaksakUtviklingsplan
Sak 79-21 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll - Styresak 79-21 Mandat forprosjekt AIO Ålesund.pdfSak 79-21 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll - Styresak 79-21 Mandat forprosjekt AIO ÅlesundVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2021-08-25 - Styremøte HMR ‎(5)
Sak 71-21 - Vedtakssak - Godkjenning av konseptrapport AIO Ålesund.pdfSak 71-21 - Vedtakssak - Godkjenning av konseptrapport AIO ÅlesundVedtaksakUtviklingsplan
Sak 71-21 - Vedlegg 1 - Konseptrapport med linker til bakgrunnsdokumentasjon og vedlegg.pdfSak 71-21 - Vedlegg 1 - Konseptrapport med linker til bakgrunnsdokumentasjon og vedleggVedleggUtviklingsplan
Sak 71-21 - Vedlegg 2 - Kvalitetssikring av Konseptrapport AIO prosjektet (KSK).pdfSak 71-21 - Vedlegg 2 - Kvalitetssikring av Konseptrapport AIO prosjektet (KSK)VedleggUtviklingsplan
Sak 70-21 - Vedtakssak - Etablering av Vardesenter i Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 70-21 - Vedtakssak - Etablering av Vardesenter i Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakUtviklingsplan
Sak 70-21 - Vedlegg 1 Tegninger til styresak om Vardesenter.pdfSak 70-21 - Vedlegg 1 Tegninger til styresak om VardesenterVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2021-05-19 - Styremøte HMR ‎(1)
Sak 45-21 - Orienteringssak - Bygningsmessig utviklingsplan for Ålesund sjukehus - oppfølging av styresak 3921.pdfSak 45-21 - Orienteringssak - Bygningsmessig utviklingsplan for Ålesund sjukehus - oppfølging av styresak 3921OrienteringssakEiendom, Orienteringssaker
skjul Møtedato : 2021-03-25 - Styremøte HMR ‎(5)
Sak 39-21 - Bygningsmessig utviklingsplan for  Ålesund.pdfSak 39-21 - Bygningsmessig utviklingsplan for ÅlesundVedtaksakUtviklingsplan
Sak 39-21 - Vedlegg 1 - Bygningsmessig utviklingsplan for  Ålesund.pdfSak 39-21 - Vedlegg 1 - Bygningsmessig utviklingsplan for ÅlesundVedleggUtviklingsplan
Sak 39-21 - Vedlegg 2- Bygningsmessig utviklingsplan for  Ålesund.pdfSak 39-21 - Vedlegg 2- Bygningsmessig utviklingsplan for ÅlesundVedleggUtviklingsplan
Sak 39-21 - Vedlegg 3- Bygningsmessig utviklingsplan for  Ålesund.pdfSak 39-21 - Vedlegg 3- Bygningsmessig utviklingsplan for ÅlesundVedleggUtviklingsplan
Sak 39-21 - Vedlegg 4 - Drøftingsprotoll.pdfSak 39-21 - Vedlegg 4 - DrøftingsprotollVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2021-03-03 - Styremøte HMR ‎(2)
Sak 21-21 - SNR– Ny kontrakts- og gjennomføringsmodell for akuttsjukehuset  og oppdatert mandat prosjektstyret SNR.pdfSak 21-21 - SNR– Ny kontrakts- og gjennomføringsmodell for akuttsjukehuset og oppdatert mandat prosjektstyret SNRVedtaksakNytt sjukehus
Sak 19-21 - Orienteringssak - Byggeprosjekter inklusiv bygningsmessig utviklingsplan.pdfSak 19-21 - Orienteringssak - Byggeprosjekter inklusiv bygningsmessig utviklingsplanOrienteringssakEiendom
skjul Møtedato : 2021-01-27 - Styremøte HMR ‎(3)
Sak 09-21 - Høyringsuttale til premisser for utviklingsplaner - Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 09-21 - Høyringsuttale til premisser for utviklingsplaner - Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakUtviklingsplan
Sak 09-21 - Vedlegg 1 - Premisser for utviklingsplaner - innspill fra helseforetakene.pdfSak 09-21 - Vedlegg 1 - Premisser for utviklingsplaner - innspill fra helseforetakeneVedleggUtviklingsplan
Sak 09-21 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll - Prinsipper for utviklingsplan - høring til HMN.pdfSak 09-21 - Vedlegg 2 - Drøftingsprotokoll - Prinsipper for utviklingsplan - høring til HMNVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2020-05-13 - Styremøte HMR ‎(4)
Sak 37-20 - Større investeringstiltak ved sjukehusa i Volda og Ålesund.pdfSak 37-20 - Større investeringstiltak ved sjukehusa i Volda og ÅlesundVedtaksakEiendom, Utviklingsplan
Sak 38-20 - Bygningsmessig utviklingsplan - revisjon.pdfSak 38-20 - Bygningsmessig utviklingsplan - revisjonVedtaksakEiendom
Sak 38-20 - Vedlegg - Revidert bygningsmessig utviklingsplan.pdfSak 38-20 - Vedlegg - Revidert bygningsmessig utviklingsplanVedleggEiendom
Sak 38-20 -Dørftingsprotokoll - Revisjon bygningsmessig utviklingsplan for HMR unnateke SNR.pdfSak 38-20 -Dørftingsprotokoll - Revisjon bygningsmessig utviklingsplan for HMR unnateke SNRVedleggEiendom
skjul Møtedato : 2019-10-23 - Styremøte ‎(3)
Sak 67-19 - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjon.pdfSak 67-19 - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjonVedtaksakUtviklingsplan
Sak 67-19 - Vedlegg - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjon.PDFSak 67-19 - Vedlegg - Bygningsmessig utviklingsplan for HMR eks. SNR - revisjonVedleggUtviklingsplan
Sak 67-19 - Vedlegg - Drøftingsprotokoll frå FTV HMR.pdfSak 67-19 - Vedlegg - Drøftingsprotokoll frå FTV HMRVedleggUtviklingsplan
skjul Møtedato : 2019-09-25 - Styremøte ‎(5)
Sak 56-19 - Revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 56-19 - Revisjon av traumesystemet i Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 1 - Gjennomgang av utfordringer med fylkets geografi og vær.pdfSak 56-19 - Vedlegg 1 - Gjennomgang av utfordringer med fylkets geografi og værVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 2 - Status luftambulansetjenste HMR 2018.pdfSak 56-19 - Vedlegg 2 - Status luftambulansetjenste HMR 2018VedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 56-19 - Vedlegg 3 - Traumesystem HMR - rapport.pdfSak 56-19 - Vedlegg 3 - Traumesystem HMR - rapportVedleggFag - kvalitet, Utviklingsplan
Sak 59-19 - Forbetringsprogram 2020.pdfSak 59-19 - Forbetringsprogram 2020VedtaksakFag - kvalitet, Utviklingsplan, Økonomi - generelt
skjul Møtedato : 2019-06-12 - Styremøte ‎(6)
Sak 46-19 - Styresak - gjennomgang faktagrunnlag knytt til sak om fødeavdelingene NogR.pdfSak 46-19 - Styresak - gjennomgang faktagrunnlag knytt til sak om fødeavdelingene NogRVedtaksakHelsefag - somatikk, Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 2 - Bakgrunnsmateriell henta frå ROS-analyse_2019.pptx.pdfSak 46-19 - Vedlegg 2 - Bakgrunnsmateriell henta frå ROS-analyse_2019.pptxVedleggHelsefag - somatikk, Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 1 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåing.pdfSak 46-19 - Vedlegg 1 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåingVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 3 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019.pdfSak 46-19 - Vedlegg 3 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019VedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 4 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan.pdfSak 46-19 - Vedlegg 4 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplanVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 46-19 - Vedlegg 5 - Utsetting av fødesamanslåing i Kristiansund og Molde.pdfSak 46-19 - Vedlegg 5 - Utsetting av fødesamanslåing i Kristiansund og MoldeVedleggHelsefag - somatikk, Utviklingsplan
skjul Møtedato : 2019-03-27 - Styremøte ‎(7)
Sak 26-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplan.pdfSak 26-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering av utviklingsplanVedtaksakUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 1 - Rapport rehabilitering.pdfSak 26-19 Vedlegg 1 - Rapport rehabiliteringVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 2 - Rapport KPHR.pdfSak 26-19 Vedlegg 2 - Rapport KPHRVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 4 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019.pdfSak 26-19 Vedlegg 4 - Prosjektrapport fødesamanslåing KR og MO 15.03.2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 5 - Rapport outsourcing.pdfSak 26-19 Vedlegg 5 - Rapport outsourcingVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 6 - ROS-Rapport - Outsourcing av renhold Molde og Kristiansund.pdfSak 26-19 Vedlegg 6 - ROS-Rapport - Outsourcing av renhold Molde og KristiansundVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 26-19 Vedlegg 3 - Styresak fødesamanslåing KR og MO 27.03.2019.pdfSak 26-19 Vedlegg 3 - Styresak fødesamanslåing KR og MO 27.03.2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
skjul Møtedato : 2019-02-20 - Styremøte ‎(4)
Sak 17-19 Vedlegg 1 - ROS rapport Sjøholt 06-02-2019.pdfSak 17-19 Vedlegg 1 - ROS rapport Sjøholt 06-02-2019VedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 Vedlegg 2 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåing.pdfSak 17-19 Vedlegg 2 - Rapport ROS-analyse fødesamanslåingVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering utviklingsplan.pdfSak 17-19 - Oppfølging budsjett 2019 og operasjonalisering utviklingsplanVedtaksakUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
Sak 17-19 Vedlegg 3 ROS rapport spesialisert rehabilitering.pdfSak 17-19 Vedlegg 3 ROS rapport spesialisert rehabiliteringVedleggUtviklingsplan, Økonomi - budsjett
skjul Møtedato :  ‎(150)
Sak 2011-63 - Samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2011-63 - Samla plan for utvikling av sjukehusa i Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakUtviklingsplan, Årshjulet - styrende dokumenter
Sak 2012-48 - Vedlegg 03 - Samanstilt rapport bygg HMR HF juni 2012 NSW.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 03 - Samanstilt rapport bygg HMR HF juni 2012 NSWHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 05 - Oversikt samferdselstiltak Møre og Romsdal - HMR HF mai 2012.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 05 - Oversikt samferdselstiltak Møre og Romsdal - HMR HF mai 2012Helsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 04 - Tilgjengelighetsanalyse M og R juni 2012 - Asplan Viak.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 04 - Tilgjengelighetsanalyse M og R juni 2012 - Asplan ViakHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 02 - Rekruttering og robuste fagmiljø - 5.6.2012.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 02 - Rekruttering og robuste fagmiljø - 5.6.2012Helsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 01 - Samhandling og framtidig dimensjonering - 6.6.2012.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 01 - Samhandling og framtidig dimensjonering - 6.6.2012Helsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2012-48 - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 06 - Drøftingsprotokoll 07 06 2012.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 06 - Drøftingsprotokoll 07 06 2012Helsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 07 Brukermedverknad.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 07 BrukermedverknadHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
Sak 2012-48 - Vedlegg 08 Organisering HMR.pdfSak 2012-48 - Vedlegg 08 Organisering HMRHelsefag - samhandling, Utviklingsplan
2012-06-11 - Protokoll styremøte.pdf2012-06-11 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
Sak 2012-62 - Alternative løysingsmodellar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF ver 3.0.pdfSak 2012-62 - Alternative løysingsmodellar - Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF ver 3.0VedtaksakHelsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
Sak 2012-62 - Vedlegg 01 - Vedtak og mandat knytt til Utviklingsplan for HMR.pdfSak 2012-62 - Vedlegg 01 - Vedtak og mandat knytt til Utviklingsplan for HMRHelsefag - psykisk helse, Helsefag - rehabilitering og habilitering, Helsefag - rusbehandling, Helsefag - samhandling, Helsefag - somatikk, Utviklingsplan
2012-09-11 - Protokoll styremøte.pdf2012-09-11 - Protokoll styremøteProtokollProtokoller, Utviklingsplan
Sak 2012- 69 - Høyring Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF.pdfSak 2012- 69 - Høyring Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HFVedtaksakOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Høyringsdokument utviklingsplan HMR HF.pdfSak 2012 - 69 - Høyringsdokument utviklingsplan HMR HFOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 11 - Mulighetsstudier  HMR HF - NSWAP Sept 2012.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 11 - Mulighetsstudier HMR HF - NSWAP Sept 2012Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 5 - Utviklingsplan HMR_Berekning av driftsøkonomi og noverdi i alternative løysingsmodellar 120926.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 5 - Utviklingsplan HMR_Berekning av driftsøkonomi og noverdi i alternative løysingsmodellar 120926Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 3 - Utviklingsplan HMR_ Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar_ 120926.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 3 - Utviklingsplan HMR_ Berekning av arealbehov i alternative løysingsmodellar_ 120926Organisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 4 - Utviklingsplan HMR_Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellar.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 4 - Utviklingsplan HMR_Berekning av investeringsbehov i alternative løysingsmodellarOrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
Sak 2012 - 69 - Vedlegg 10 - Rapport Scenarioanalyse Utviklingsplan HMR.pdfSak 2012 - 69 - Vedlegg 10 - Rapport Scenarioanalyse Utviklingsplan HMROrganisasjon - styrer og utvalg, Utviklingsplan
1 - 100Neste