Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Strategisk utviklingsplan Helse Nord-Trøndelag HF

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Ved hjelp av strategisk utviklingsplan skal Helse Nord-Trøndelag utarbeide en felles retning og forståelse for hvordan vi skal utvikle best mulig helsetjenester. Strategisk utviklingsplan skal si noe om hvordan vi skal legge til rette for en pasientorientert organisasjon, både i et kort og langsiktig perspektiv.

 
Arbeidet med utviklingsplan er initiert av Helse Midt-Norge RHF. Basert på de lokale utviklingsplanene vil Helse Midt-Norge RHF sørge for at utviklingsplanene sees samlet og sikrer det totale helsetilbudet i regionen gjennom å utarbeide en regional utviklingsplan.

  
  
Mappe: Bakgrunnsdokumenter
  
Mappe: Infobrev
  
Mappe: Vedlegg høring desember 2017
  
250417_Statusrapport nr 1_Strategisk Utviklingsplan HNT.pdf
  
300817_Statusrapport nr 2_Strategisk Utviklingsplan HNT.pdf
  
301017_Statusrapport nr 3_Strategisk Utviklingsplan HNT.pdf
  
Framskriving og kapasitetsberegninger - Rapport fra Sykehusbygg 29. september 2017.pdf
  
Kommunikasjonsplan og oversikt over ulike informasjonsaktiviteter pr 10 07 2017.pdf
  
Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan.pdf
  
Notat 170317 Endring prosjektorganisering.pdf
  
Prosjektplan versjon 3.0 - 24. april 2017.pdf
  
​​​​
  
  
  
vis Dato : 09.12.2016 ‎(4)
vis Dato : 09.02.2017 ‎(6)
vis Dato : 27.03.2017 ‎(7)
vis Dato : 16.05.2017 ‎(3)
vis Dato : 30.08.2017 ‎(3)
vis Dato : 09.11.2017 ‎(4)

  
  
Mappe: Vedlegg til rapport
  
Kirurgisk akuttberedskap i HNT - Rapport 13.01.17.pdf
  
Mandat versjon 3.0 Kirurgisk akuttberedskap.pdf
  

 Framdriftsplan v3_170317.JPG

​ ​​

  
  
  
TorbjørnAasAdm. dir, Leder av styringsgruppa
OlaSteneRådmann, Levanger kommune
HegeTranaHovedtillitsvalgt
AnnbjørgStøaForetakstillitsvalgt
ToneWanderåsHovedverneombud
TinaEilertsenKlinikkleder, Klinikk for kirurgi
KathinkaMeirikKlinikkleder, Klinikk for psykisk helsevern og rus
ØysteinSendeKlinikkleder, Klinikk for prehospitale tjenester
Paul GeorgSkogenFagsjef
HildeStordahl TyldumLeder for Brukerutvalget
RuneWisethKlinikksjef for hjertemedisin, St. Olavs Hospital HF
Stein ErikBreivikåsLeder, Senter for virksomhetsstøtte og utvikling
​​
  
  
  
vis Dato : 29.09.2017 ‎(5)
vis Dato : 16.06.2017 ‎(6)
vis Dato : 09.06.2017 ‎(5)