Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > Våre prosjekter > Nytt helseforetak for Møre og Romsdal

Hjemmeside
Her finner du informasjon om arbeidet med å etablere ett helseforetak for Møre og Romsdal. Det nye helseforetaket skal avløse dagens to (Helse Sunnmøre HF og Helse Nordmøre og Romsdal HF) og være på plass seinest 1. juli 2011. Målet er å samordne og utvikle tjenestetilbudet til befolkningen for å sikre god kvalitet. Pasientbehandlingen skal ikke påvirkes av fusjonsprosessen.
 
Du er nå på arbeidsområdet for prosjektet. Her legges det fortløpende ut dokumenter og annen informasjon som kan være av interesse. Alt innholdet er åpent for publikum. Helse Midt-Norge ønsker på denne måten å bidra til forutsigbarhet og åpenhet rundt fusjonsprosessen.

Det er innledet samarbeid med tillitsvalgte og det regionale helseforetaket har opprettet et eget prosjekt for å ivareta forberedelsene til etablering av det nye helseforetaket. Styringsgruppen ledes av direktør for eierstyring Torbjørg Vanvik og Lars Magnussen er prosjektleder. Ansatte skal bli ivaretatt og hørt i prosessen.

Etter planen skal styret for Helse Midt-Norge RHF stifte det nye helseforetaket og oppnevne styre den 3. mars 2011. Deretter vil styret for det nye helseforetaket starte arbeidet for å finne en administrerende direktør.

  
  
  
Mappe: StyringsgruppereferatStyringsgruppereferatLars Magnussen
Mandat prosjektleder økonomi.pdfMandat prosjektleder økonomiLars Magnussen
Mandat prosjektleder HR.pdfMandat prosjektleder HRLars Magnussen
Mandat prosjektleder fag.pdfMandat prosjektleder fagLars Magnussen
Mandat prosjektleder administrative systemer.pdfMandat prosjektleder administrative systemerLars Magnussen
Organisasjonskart.pdfOrganisasjonskartLars Magnussen
Styresak 28-11 vedlegg Stiftelsesprotokoll Møre og Romsdal HF.pdfStyresak 28-11 vedlegg Stiftelsesprotokoll Møre og Romsdal HFJostein Listou
Styresak 28-11 vedlegg Protokoll Nytt foretak i Møre og Romsdal.pdfStyresak 28-11 vedlegg Protokoll Nytt foretak i Møre og RomsdalTor Harald Haukaas
Styresak 29-11 Oppnevning av nytt styre i Helse Møre og Romsdal HF.pdfStyresak 29-11 Oppnevning av nytt styre i Helse Møre og Romsdal HFTor Harald Haukaas
Styresak 28-11 Nytt foretak i Møre og Romsdal.pdfStyresak 28-11 Nytt foretak i Møre og RomsdalTor Harald Haukaas
2011-02-21 møter med MR-kommuner.pdf2011-02-21 møter med MR-kommunerTor Harald Haukaas
2011-02-09 Referat fra styringsgruppens møte.pdf2011-02-09 Referat fra styringsgruppens møteTor Harald Haukaas
Orientering til styreleder- og direktørmøte 8 februar 2011.pdfOrientering til styreleder- og direktørmøte 8 februar 2011Tor Harald Haukaas
 
 


 Styringsgruppe for prosjektet

  
  
Vestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF.pdfVestre Viken HF - Avvikling av eksisterende HF
Vestre Viken HF-Overføringsavtale.pdfVestre Viken HF-Overføringsavtale
Vestre Viken HF-Sammenslåingsavtale.pdfVestre Viken HF-Sammenslåingsavtale
Vestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll.pdfVestre Viken HF-Stiftelsesprotokoll
Det finnes ingen favorittkoblinger.