Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal

Ekstranett > Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal
Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal - liste over høyringssvar
 
På denne sida finn du høringssvar i samband med Helse Møre og Romsdal sine høyringar om nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal. Det er to høyringar for dette i haust: 
  • Regional konsekvensutgreiing - høyringsfrist 15. september 2014
  • Idéfase - sjukehusfaglege vurderingar - høyringsfrist 1. oktober (blir sendt på høyring i august)
Dei nyaste svara ligg øvst i kvar kategori.
 
 
Korleis sende inn høyringssvar?
 
Alle kan delta i høyringa - privatpersonar, offentlege organ, organisasjonar og andre. 
Høyringsuttale vert helst levert elektronisk til postmottak@helse-mr.no, alternativt i papirformat til Helse Møre og Romsdal HF, 6026 Ålesund. Alle høyringsuttalane blir lagt ut på denne sida.
Bruk Skift+Enter til å åpne menyen (nytt vindu).
  
  
  
  
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling25.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans10.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)10.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ24.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ26.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon23.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ23.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon29.09.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling29.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ01.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon01.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ01.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling03.10.2014
Vedlegg
  
Intern: tilsettorganisasjon/verneteneste03.10.2014
Vedlegg
  
Intern: tilsettorganisasjon/verneteneste03.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ06.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling06.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling06.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon06.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ06.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ06.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon06.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ06.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ06.10.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)06.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling06.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon06.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling06.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon06.10.2014
Vedlegg
  
Anna type instans07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon07.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling07.10.2014
Vedlegg
  
Anna type instans07.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon07.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon07.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling07.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling07.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling07.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling07.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling07.10.2014
Vedlegg
  
Organisasjon07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ07.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ08.10.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling08.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ09.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ09.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ15.10.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ20.10.2014
 
 

 Saknar du nokre høyringssvar?

Helse Møre og Romsdal legg ut høyringssvar etter kvart som dei kjem inn. Av praktiske grunner kan det gå eit par arbeidsdagar frå vi får ditt høyringssvar til det ligg ute på denne sida. I nokre døme treng vi å forvisse oss om at e-post eller brev til oss er meint å vere med i høyringa, og da tek vi kontakt med avsendar før dokumentet blir lagt ut.  
 
Skulle det vere naudsynt å trekke tilbake eit høyringssvar eller rette opp feil i svar som er sendt, send e-post til postmottak@helse-mr.no eller sjå kontaktinformasjon på denne sida.

 Kontaktinformasjon

(klikk på navn for å sende e-post)

  Offentlege organ
  Organisasjonar
  Privatpersonar
  Tilsetteorg/verneteneste HMR
  Klinikkar/avdelingar HMR
Bruk Skift+Enter til å åpne menyen (nytt vindu).
  
  
  
  
Vedlegg
  
Privatperson(ar)20.08.2014
Vedlegg
  
Organisasjon22.08.2014
Vedlegg
  
Anna type instans29.08.2014
Vedlegg
  
Anna type instans29.08.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ01.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans01.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans01.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)01.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans02.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)03.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)03.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)03.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ03.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ04.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ05.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon05.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ08.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ08.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)09.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans09.09.2014
Vedlegg
  
Intern: tilsettorganisasjon/verneteneste10.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ10.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon11.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans12.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ12.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ12.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)12.09.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling12.09.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling12.09.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling12.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon12.09.2014
Vedlegg
  
Intern: tilsettorganisasjon/verneteneste12.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans12.09.2014
Vedlegg
  
Intern: tilsettorganisasjon/verneteneste14.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)15.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ15.09.2014
Vedlegg
  
Intern: tilsettorganisasjon/verneteneste15.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ15.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ15.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Intern: tilsettorganisasjon/verneteneste15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ15.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon15.09.2014
Vedlegg
  
Intern: tilsettorganisasjon/verneteneste15.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)15.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans15.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)15.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)15.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)15.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)15.09.2014
Vedlegg
  
Anna type instans15.09.2014
Vedlegg
  
Intern: klinikk/avdeling16.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon16.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)17.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ17.09.2014
Vedlegg
  
Offentleg organ18.09.2014
Vedlegg
  
Organisasjon19.09.2014
Vedlegg
  
Privatperson(ar)22.09.2014