Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > St. Olavs hospital HF > Administrativt samarbeidsutvalg > Fagråd > 5. Fagråd for Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

Administrativt samarbeidsutvalg > 5. Fagråd for Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

Fagråd for Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

Den akuttmedisinske kjede

Mandat for utvalget:

 • Å drøfte strukturelle endringer som angår legevaktordning eller ambulanseberedskap med hverandre før endringer besluttes
 • Å benytte samsvarende system for fastsetting av hastegrad ved mottak av telefonhenvendelser og rekvirering av ambulanse (vanlig-haste-akutt, jmf Medisinsk Index)
 • Å informere hverandre om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig behandlingssted/-nivå
 • Å avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å unngå overlapping i, og usikkerhet om hvilket tilbud som gis hvor
 • I fellesskap utarbeide samarbeidsrutiner som skal godkjennes i henhold til overordnet samarbeidsavtale. Dette skal trygge pasientforløpet i den akuttmedisinske kjeden og sikre god informasjonsutveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske situasjoner.
 • Å delta i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett som er under utbredelse nasjonalt
 • Å avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte situasjoner (alvorlig sykdom og traumer)i henhold til gjeldende lovverk.
 • Å identifisere og beskrive behov for teoretisk kunnskapsøkning og praktiske øvelser innenfor området akuttmedisinske kjede og samhandling, inklusive radiosamband
 • Å tilrettelegge for kurs, eventuelt i samarbeid med andre aktuelle aktører
 • Å tilrettelegge for opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team, herunder kurs som for eksempel Kommune-BEST (bedre og systematisk traumetrening i kommunehelsetjenesten)
 • Å ta initiativ til og delta i tilrettelagt opplæring og øvelser, herunder å ivareta sin forholdsvise andel av kostnadene

Omforente beredskapsplaner

Mandat for utvalget:

 • Klargjøre ansvar og oppgaver for helseforetaket og kommunen relatert til selvstendige og sammenfallende ansvar og oppgaver med samfunnssikkerhet.
 • Sørge for at relevante risiko- og sårbarhetsanalyser blir jevnlig oppdaterte og oppfattet som dekkende for avtalepartenes egne og sammenfallende behov og at de danner grunnlaget for beredskapsplaner.
 • Sikre at det blir etablert et samarbeid om planlegging og gjennomføring av øvelser på ulike nivå, og at disse som hovedprinsipp tar utgangspunkt i relevante ROS -analyser.
 • Sørge for at aktuelle områder og tema for kompetanseutvikling og opplæring blir beskrevet og ivaretatt som grunnlag for å sikre at samhandling blir ivaretatt
 • Ivareta at sammenfallende beredskapsutfordringer blir utredet og beskrevet løsninger for.
 • Sikre forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr.
 • Utvalget skal legge fram en handlingsplan for arbeidet for ASU.

 

Kontaktinfo:

Leder: Bjørn Buan
bjorn.buan@orkdal.kommune.no

Sekretær:

Øyvind Watne
oyvind.watne@stolav.no

 

 

  
  
vis Møtedato : 2018.09.26 ‎(3)
 
 
Det er for øyeblikket ingen forestående hendelser.
  
  
  
Retningslinje for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede.pdfRetningslinje for helseberedskap og akuttmedisinsk kjedeMerete Knudsen
Ambulansetjenesten i Midt-Norge M Dragsnes.pptxAmbulansetjenesten i Midt-Norge M DragsnesMerete Knudsen
E Vandvik 2017-06-08 Metode for analyse av akuttmedisinke utfordringer utenfor sykehus St Olav.pptxE Vandvik 2017-06-08 Metode for analyse av akuttmedisinke utfordringer utenfor sykehus St OlavMerete Knudsen
E Sundland DAGENS STATUS OG FAGLIGE UTFORDRINGER.pptxE Sundland DAGENS STATUS OG FAGLIGE UTFORDRINGERMerete Knudsen
Fosen brann og redning 080617 J Uthus.pptxFosen brann og redning 080617 J UthusMerete Knudsen
I Kristiansen Frøya workshop 080717.pptxI Kristiansen Frøya workshop 080717Merete Knudsen
Juvkam Legevakt og ambulansetjeneste - forventninger og teknologi.pdfJuvkam Legevakt og ambulansetjeneste - forventninger og teknologiMerete Knudsen
H Lund legevakt og ambulanser 8 juni 17.pptxH Lund legevakt og ambulanser 8 juni 17Merete Knudsen
Workshop 8 juni 2017 Tydal I Tuset.pptxWorkshop 8 juni 2017 Tydal I TusetMerete Knudsen
Workshop Akuttmedisinsk beredskap Fylkesmannen.pptxWorkshop Akuttmedisinsk beredskap FylkesmannenMerete Knudsen
Pål Madsen Trondheim juni 2017.pptxPål Madsen Trondheim juni 2017Merete Knudsen
KM Haga presentasjon 080617.pdfKM Haga presentasjon 080617Merete Knudsen
Program Workshop ambulanseberedskap og akuttberedskap 080617.pdfProgram Workshop ambulanseberedskap og akuttberedskap 080617Merete Knudsen
Samahandlingsavtale med underliggende retningslinjer 08022016.docxSamahandlingsavtale med underliggende retningslinjer 08022016Merete Knudsen
  
  
  
Rolle
  
BuanBjørnbjorn.buan@orkdal.kommune.noUtvalgsleder
WatneØyvindoyvind.watne@stoalv.noUtvalgsmedlem
BraulichPeterpeter.christoph.braunlich@midtre-gauldal.kommune.noUtvalgsmedlem
TeigenJohn MartinJohn.Martin.Teigen@indrefosen.kommune.noUtvalgsmedlem
LindstrømFrøydisfroydis.lindstrom@oppdal.kommune.noUtvalgsmedlem
TusetIngridUtvalgsmedlem
ØverliGustav Østberggustav.overli@trondheim.kommune.noUtvalgsmedlem
HarliRogerRoger.Harli@stolav.noUtvalgsmedlem
VandvikErlenderlend.vandvik@stolav.noUtvalgsmedlem
Mo HagaKirstenkirste.mo.haga@stolav.noUtvalgsmedlem
SundlandErlenderlend.sundland@stolav.noUtvalgsmedlem
SiljehaugHans Olehans.ole.siljehaug@stolav.noUtvalgsmedlem
AsmervikKristinefmstkra@fylkesmannen.noUtvalgsmedlem
HammerstadLarshammerstad.lars@gmail.comBrukerrepresentant, Varamedlem
RøkkeUnni P.unni.petrine.rokke@stjordal.kommune.noVaramedlem
ConellyLiselise@conelly.noBrukerrepresentant
SkilleBritbrit.skille@stjordal.kommune.noVaramedlem
LeirsteinGrygry-helen.leirstein@trondheim.kommune.noVaramedlem
HatlevollHelgehehatle@online.noVaramedlem
RønningArvearve.ronning@stolav.noVaramedlem
JensvollMortenmorten.jensvold@orland.kommune.noVaramedlem
Det finnes ingen favorittkoblinger.