Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > St. Olavs hospital HF > Administrativt samarbeidsutvalg > Fagråd > 5. Fagråd for Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

Administrativt samarbeidsutvalg > 5. Fagråd for Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

Fagråd for Helseberedskap og akuttmedisinsk kjede

Den akuttmedisinske kjede

Mandat for utvalget:

 • Å drøfte strukturelle endringer som angår legevaktordning eller ambulanseberedskap med hverandre før endringer besluttes
 • Å benytte samsvarende system for fastsetting av hastegrad ved mottak av telefonhenvendelser og rekvirering av ambulanse (vanlig-haste-akutt, jmf Medisinsk Index)
 • Å informere hverandre om faktiske tilbud i de ulike tjenester i kjeden som sikrer at pasienter så raskt som nødvendig kommer frem til riktig behandlingssted/-nivå
 • Å avklare innhold og kvalitet i døgntilbud for øyeblikkelig hjelp funksjoner, for å unngå overlapping i, og usikkerhet om hvilket tilbud som gis hvor
 • I fellesskap utarbeide samarbeidsrutiner som skal godkjennes i henhold til overordnet samarbeidsavtale. Dette skal trygge pasientforløpet i den akuttmedisinske kjeden og sikre god informasjonsutveksling og kommunikasjon i akuttmedisinske situasjoner.
 • Å delta i planlegging, mottak og bruk av nytt nødnett som er under utbredelse nasjonalt
 • Å avklare og beskrive ansvar, roller og rutiner for utrykning og samhandling i akutte situasjoner (alvorlig sykdom og traumer)i henhold til gjeldende lovverk.
 • Å identifisere og beskrive behov for teoretisk kunnskapsøkning og praktiske øvelser innenfor området akuttmedisinske kjede og samhandling, inklusive radiosamband
 • Å tilrettelegge for kurs, eventuelt i samarbeid med andre aktuelle aktører
 • Å tilrettelegge for opplæring og trening til personell som inngår i lokale akuttmedisinske team, herunder kurs som for eksempel Kommune-BEST (bedre og systematisk traumetrening i kommunehelsetjenesten)
 • Å ta initiativ til og delta i tilrettelagt opplæring og øvelser, herunder å ivareta sin forholdsvise andel av kostnadene

Omforente beredskapsplaner

Mandat for utvalget:

 • Klargjøre ansvar og oppgaver for helseforetaket og kommunen relatert til selvstendige og sammenfallende ansvar og oppgaver med samfunnssikkerhet.
 • Sørge for at relevante risiko- og sårbarhetsanalyser blir jevnlig oppdaterte og oppfattet som dekkende for avtalepartenes egne og sammenfallende behov og at de danner grunnlaget for beredskapsplaner.
 • Sikre at det blir etablert et samarbeid om planlegging og gjennomføring av øvelser på ulike nivå, og at disse som hovedprinsipp tar utgangspunkt i relevante ROS -analyser.
 • Sørge for at aktuelle områder og tema for kompetanseutvikling og opplæring blir beskrevet og ivaretatt som grunnlag for å sikre at samhandling blir ivaretatt
 • Ivareta at sammenfallende beredskapsutfordringer blir utredet og beskrevet løsninger for.
 • Sikre forsyningssikkerhet for legemidler, materiell og medisinsk utstyr.
 • Utvalget skal legge fram en handlingsplan for arbeidet for ASU.

 

Kontaktinfo:

Leder: Erlend Vandvik​ 94340208

  
  
vis Møtedato : 2020.02.12 ‎(6)
vis Møtedato : 2019.12.19 ‎(1)
vis Møtedato : 2019.10.22 ‎(7)
vis Møtedato : 2019.08.27 ‎(1)
vis Møtedato : 2019.06.11 ‎(1)
vis Møtedato : 2019.04.30 ‎(1)
vis Møtedato : 2019.02.05 ‎(1)
vis Møtedato : 2018.12.12 ‎(3)
vis Møtedato : 2018.09.26 ‎(3)
vis Møtedato : 2018.06.05 ‎(4)
vis Møtedato : 2018.04.04 ‎(3)
vis Møtedato : 2018.01.31 ‎(1)
vis Møtedato : 2017.11.08 ‎(5)
vis Møtedato : 2017.09.27 ‎(2)
vis Møtedato : 2017.06.08 ‎(13)
vis Møtedato : 2017.04.05 ‎(1)
vis Møtedato : 2017.02.08 ‎(10)
vis Møtedato : 2016.11.09 ‎(1)
vis Møtedato : 2015.05.20 ‎(2)
vis Møtedato : 2014.09.18 ‎(8)
 
 
Det er for øyeblikket ingen forestående hendelser.
  
  
  
2020-02-12 Referat møte fagråd.docx
  
Erlend Vandvik
2020-02-12 Referat møte fagråd.pdf
  
Erlend Vandvik
2015-09-10 Masseskade - ansvar for skadde og berørte.pdf
  
Erlend Vandvik
2015-06-29 Masseskade - ansvar for skadde og berørte.pdf
  
Erlend Vandvik
2018-12-17 Meldeskjema om sanitetstjeneste ved store arrangementer.doc
  
Erlend Vandvik
2018-12-17 Felles retningslinje for gjensidig informasjon om arrangement.docx
  
Erlend Vandvik
2018-12-17 Beregning behov sanitetsressurser.xlsx
  
Erlend Vandvik
2017-11-14 Samordning av beredskapsplaner og ROS-analyser i Sør-Trøndelag.pdf
  
Erlend Vandvik
2017-11-14 Samarbeidsrutine for samordning av ROS-analyser og beredskapsplaner.pdf
  
Erlend Vandvik
2017-11-14 Dokumentarkiv.pdf
  
Erlend Vandvik
2016-02-08 Retningslinje for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede.pdf
  
Erlend Vandvik
2016-02-08 Samahandlingsavtale med underliggende retningslinjer.docx
  
Erlend Vandvik
  
Rolle
  
  
  
Fylkesmannen i Sør TrøndelagObservatør, VaramedlemVaageJan
St.Olavs HospitalUtvalgslederVandvikErlend
FosenregionenUtvalgsmedlemTeigenJohn Martin
FosenregionenVaramedlemJensvollMorten
OrkdalsregionenUtvalgsmedlemBuanBjørn
OrkdalsregionenVaramedlemHatlevollHelge
VærnesregionenUtvalgsmedlemTusetIngjerd
VærnesregionenVaramedlemRøkkeUnni P.
VærnesregionenVaramedlemSkilleBrit
FjellregionenUtvalgsmedlemLindstrømFrøydis
FjellregionenVaramedlemOpdahlKirsten Vikan
TrondheimsområdetUtvalgsmedlemBraulichPeter
TrondheimsområdetVaramedlemTBD - Trh omr
Trondheim kommuneUtvalgsmedlemLeirsteinGry
Trondheim kommuneUtvalgsmedlemBakkenJørgen Bjerkan
Trondheim kommuneVaramedlemØverliGustav Østberg
St.Olavs HospitalUtvalgsmedlemHagaKirsten Mo
St.Olavs HospitalUtvalgsmedlemSundlandErlend
St.Olavs HospitalUtvalgsmedlemTBD - Psyk
St.Olavs HospitalUtvalgsmedlemHarliRoger
St.Olavs HospitalUtvalgsmedlemSiljehaugHans Ole
St.Olavs HospitalVaramedlemMeyerGisle
St.Olavs HospitalVaramedlemRønningArve
BrukerrepresentantBrukerrepresentantVadaAnne-Norunn
BrukerrepresentantBrukerrepresentant, VaramedlemTBD brukerep vara
Fylkesmannen i Sør TrøndelagObservatørAsmervikKristine
 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven)
 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)
 Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven)
 Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap
 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
 Forskrift om industrivern
 Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten
 Nasjonal helseberedskapsplan 2018
 Nødnett Nivå 1 - Felles sambandsreglement
 Nødnett Nivå 2 - Nødnett i helsetjenesten
 Redning - nasjonale plandokumenter
 Norsk Indeks for medisinsk nødhjelp
 HDIR - Beredskap og krisehåndtering
 Nødnett i helsesektoren
 NOU 2015:17 Først og fremst
 Meld. St. 7 Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023