Hjemmeside
Bruk Skift+Enter til å åpne menyen (nytt vindu).
  
  
  
  
Tema
27.03.2020
  
Ola Dale

FORELESNINGEN ER AVLYST PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN

En liten gruppe ved NTNU har siden 2010 arbeidet med å utvikle en nesespray med nalokson for kameratredning ved overdose. For knapt 5 år siden ble prosjektet presentert i en Fredagsforelesning under tittelen «Nasal naloksonspray mot heroinoverdose: Tornefull vei fra ide til produkt».
 
Nå nærmer de seg fullføring av utviklingsprosjektet. Samarbeidspartner dne-pharma har fått markedsføringstillatelse for sprayen i 12 europeiske land; og den blir lansert i Norge 1. juni. Men de stoppet ikke der. Nå holder de på med NINA-1; en klinisk utprøving av nesesprayen i ambulansetjenestene ved OUS og St. Olavs hospital. Fortellingen om denne inkluderer veien fram,  forskningsetiske utfordringer, i først rekke samtykket, og hvordan gruppen har lært opp flere hundre studiemedarbeidere i ambulansetjenestene for å kunne møte GCP (good clinical (trial) practice) krav.
13.03.2020
  
Bernhard Weidle, Dr. med., førsteamanuensis

FORELESNINGEN ER AVLYST PÅ GRUNN AV KORONASITUASJONEN

Norge har en unik tilnærming i behandlingen av OCD, med opprettelse av spesialiserte behandlingsteam over hele landet og 4-dagers intensivbehandling etter Bergen-modellen. Dermed har man sikret at det store flertallet av mennesker med OCD får tilgang til kompetent formidlet kognitiv terapi med eksponering som anses som den beste behandlingsmåten for OCD. Virker denne tilnærmingen for alle pasienter med OCD, og fungerer det også hos barn? På St. Olav tester vi for tiden en app med webcam-oppfølging som behandlingsstøtte hos barn og unge som ikke lar seg motivere for intensivbehandling etter 4-dagersmodellen.
06.03.2020
  
Katrin Glatz Brubakk
Barnepsykolog og feltarbeider Katrin Glatz Brubakk snakker om psykologiske konsekvenser for barn på flukt generelt, og i flyktningeleiren Moria spesielt. Hun har nettopp kommet hjem fra sin åttende tur som feltarbeider i Hellas og vil reflektere over hvordan betingelsene der påvirker barna på kort sikt, men også på lang sikt når de en dag blir våre naboer og pasienter. 
28.02.2020
  
Emre Yaksi, professor, Kavliinstitutt for nevrorvitenskap
Hjerneaktiviteten endres drastisk under et epileptisk anfall, men mekanismene som ligger til grunn for disse plutselige endringene vet en mindre om. For å studere dette har vi benyttet oss av en dyremodell med farmakologisk induserte epileptiske anfall i zebrafisk.  Analyser av aktivitet i tusenvis av individuelle nevroner og glia tyder på at endringer i samhandling over glia-nevronale nettverk kan være en viktig del av mekanismen for epileptiske anfall.
14.02.2020
  
Ingvild Saltvedt og Anne Josefine Byfuglien
I 2018 og 2019 ble det totalt registrert 1400 fall hos pasienter innlagt på St Olavs hospital, hvorav 69 med moderat eller alvorlig skade. Pasienter som faller har lengre liggetid og økt dødelighet, i tillegg vil frykt for nye fall ofte medføre nedsatt aktivitet og funksjonssvikt. Ved å identifisere risikopasienter, kartlegge utløsende årsaker og gjøre relevante tiltak, vil antall fall i sykehuset kunne reduseres. Dette er tema for denne fredagsforelesningen.
07.02.2020
  
Kaja Flatøy og Sigrid Torblå
Seks St. Olav-ansatte tilbragte hele desember og julehøytiden på stillehavsøya Samoa for å bekjempe meslingutbruddet som rammet befolkningen. St. Olav-teamet, har som en del av et internasjonalt Emergency Medical Team (EMT), bidratt ved å avlaste det lokale sykehuset på en lang rekke områder og avdelinger. Jordmor Sigrid, har også rukket å få et barn oppkalt etter seg. Dette er tema for denne fredagsforelesningen.
Hør NRK-programmet Plassen fra 19.2.2020: https://radio.nrk.no/serie/plassen/DMTA02000320/19-01-2020
31.01.2020
  
Leder av prosjektet, professor Arne Sandvik ved NTNU og nestleder og overlege Ann Elisabet Østvik ved St. Olavs hospital.
Gjennom å opprette såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet) å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen.

Et av de første to prosjekter som fikk tildelt midler er prosjektet «Precision medicine in inflammatory bowel disease», som skal ta for seg problemet med uforutsigbar sykdomsaktivitet og behandlingseffekt når det gjelder kroniske tarmbetennelser, eller inflammatorisk tarmsykdom – IBD, som for eksempel Crohns sykdom. 
24.01.2020
  
Leder av prosjektet, førsteamanuensis Håvard Dalen ved NTNU, og nestleder klinikksjef Rune Wiseth ved Klinikk for hjertemedisin på St. Olavs hospital.
Gjennom å opprette såkalte Clinical Academic Groups – CAG, ønsker det regionale samarbeidsorganet for utdanning, forskning og innovasjon i Midt-Norge (Samarbeidsorganet) å stimulere til faglig samhandling på tvers av sektorene, med mål om bedre helsetjenester i regionen.

Et av de første to prosjekter som fikk tildeling er prosjektet «Improved cardiac diagnostic imaging at the patients’ point of care», eller «Forbedret bildediagnostikk av hjertet der pasienten er». I denne CAGen skal de adressere de utfordringene som i dag begrenser utbredelsen av bildediagnostikk av hjertet, for eksempel ved å utvikle og evaluere helt ny teknologi som kan gjøre det mulig også for lokalsykehusene å i større grad gjøre disse undersøkelsene, noe som forhåpentlig vi føre til at pasientene ikke nødvendigvis trenger å overføres til St. Olavs hospital for diagnostisering.
17.01.2020
  
Per Olav Østbyhaug, assisterende fagdirektør, St. Olavs hospital og Emma Street, Epic
Helseplattformen er i ferd med å ta form. Den nye felles journalløsningen innføres på St. Olavs hospital og Trondheim kommune høsten 2021. En rekke beslutninger er tatt, og løsningen skal frem mot sommeren fylles med faglig innhold. Kom og se hvordan det nye journalsystemet formes til midtnorske standarder og hør hvordan fagekspertene jobber. Presentasjon av løsningen fra Epic og oppdatering på byggingen av innholdet.
20.12.2019
  
Adm. dir. Grethe Aasved
St. Olav-direktør Grethe Aasved ønsker god jul og deler ut priser for beste forbedringsprosjekt og årets publikasjon.
13.12.2019
  
Håvard Takle Lindholm, stipendiat ved Institutt for klinisk og molekylær medisin
Hver eneste dag utfører tarmen vår en fantastisk jobb. Uten dens evne til å bryte ned maten og suge opp næring ville ikke vi ha energi til å gjøre noe som helst. Inne i tarmen er det ikke bare mat som blir brutt ned, men også milliarder av bakterier som tarmen må holde borte fra resten av kroppen. Mikroskopet avslører at det er tarmcellene som er nøkkelen til å løse disse oppgavene og vi skal se på spørsmål knyttet til dem. Hvordan klarer tarmcellene å suge opp all næringen vi trenger? Hvordan holder de bakteriene borte fra kroppen? Og hva skjer med tarmcellene når de får et besøk av en parasittisk orm? Foreleser Håvard Takle Lindholm deltok i den regionale finalen i Forsker Grand Prix i september (på Byscenen). Her konkurrerte 10 doktorgradsstudenter om å bli kåret til den beste forskningsformidleren.
06.12.2019
  
Nathalie Jurisch-Yaksi, PhD
Our brain is isolated from the rest of the body by tight cellular barriers, which precludes the free diffusion of fluid into the nervous system. These brain barriers are thought to ensure that the cerebrospinal fluid (CSF) surrounding the brain is optimal for its physiology. To move this fluid, the brain has engineered a circulatory system, which consists of interconnected cavities lined by motile ciliated ependymal cells. While it is well accepted that the overall CSF flow is required for brain physiology, little is known about how CSF flow is engineered to control neurogenesis, neural activity and animal behavior. To this end, we study the function of CSF flow in the zebrafish as its small size, transparency, and genetic tools allow us to perform histological and functional analyses in mutant animals lacking CSF flow. Altogether, our goal is to identify novel mechanical insights on the brain-CSF interface with translational impact.
1 - 12Neste

 

 

 

 

 

 

 

St. Olavs hospital
Universitetssykehuset i Trondheim

Telefon: 72 57 30 00

E-post: post@stolav.no 
Hjemmeside: stolav.no
Ekstranett: ekstranett.helse-midt.no/stolav/ 

Postadresse:
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Detaljert kontaktinfo/besøksadresser | Finne fram/kart

Organisasjonsnummer: NO 883 974 832

Tilbakemelding på siden | Personvern

 

 
 
  Om fredagsforelesningene
  Hjemmeside stolav.no