Hjemmeside
Bruk Skift+Enter til å åpne menyen (nytt vindu).
  
  
  
  
Tema
14.06.2019
  
Erling Tronvik
Hodepine er en sporadisk opptredende del av de fleste menneskers liv, men noen ganger får den en form, varighet eller har særegne uttrykk som gjør at vi karakteriserer den som en sykdom.
 
Slik sykdom lar seg ofte vanskelig fange på bilder eller blodprøver. Dyremodeller får også begrenset plass. Så hvordan skal vi gå frem for å identifisere nye måter å behandle dette på?
 
Dette blir noen glimt med gleder og frustrasjoner fra en hodepineforskers hverdag. 
07.06.2019
  
Jostein Halgunset
31.05.2019
  
Kristi Himmelfart
Inneklemt fredag etter Kristi Himmelfart.
24.05.2019
  
Kathrine Frey Frøslie
Så klart det kan! Kathrine Frey Frøslie har 20 år bak seg som statistiker på Rikshospitalet. Etter at hun gjorde ferdig en doktorgrad om matematisk modellering av blodsukkerreguleringen hos gravide kvinner, bestemte hun seg for å bli en blogger. Resultatet ble Statistrikk.no, en populærvitenskapelig strikkeblogg (eller egentlig en statistikkblogg i fåreklær), der statistikk og medisinske forskningsresultater utbroderes gjennom mildt utradisjonelle strikkeprosjekter. Kathrine kommer med kofferten full av ullen statistikk og viser hvor retorisk tittelen på foredraget faktisk er. 
17.05.2019
  
10.05.2019
  
Allen L. Hsiao, MD, FAAP - Associate Professor of Pediatrics (Emergency Medicine) and of Emergency Medicine; Chief Medical Information Officer, Yale School of Medicine & Yale New Haven Health; Co-Director CTSA Informatics Core
The digitization of healthcare data and migration to a new system isn’t always easy, but hear how moving to an enterprise EHR has enabled advances in the quality of clinical care, operations, and research at Yale New Haven Health System and the Yale School of Medicine.
03.05.2019
  
Andreas Radtke, smittevernoverlege
Vet du når og hvordan du skal utføre hånddesinfesksjon? Årets tema for den nasjonale håndhygienedagen den 5. mai er nemlig hånddesinfeksjon til rett tid og med riktig teknikk. Med foredraget vil vi ta for oss at hånddesinfeksjon reduserer antall helsetjenesteassosierte infeksjoner, hvordan vi jobber med håndhygiene ved St. Olavs hospital og utfordringer ved å få implementert gode rutiner for smittevern.
26.04.2019
  
Lars Erik Laugsand
Antallet pasienter som kommer til akuttmottaket øker jevnt for hvert år som går, uten at det har skjedd en tilsvarende økning i antall innleggelser på sengepostene. Hva kjennetegner det moderne akuttmottaket? Hva er de største utfordringene for akuttmottaket? Hvordan skal akuttmottaket møte disse utfordringene internt, og hvordan skal utfordringene møtes av sykehuset som helhet? Det er store endringer på gang i akuttmottaket, så det er bare å møte opp på fredagsforelesning.
19.04.2019
  
12.04.2019
  
Jarl Reitan og Ole Christian Mjølstad
St. Olavs har gjennom forbedringsprogrammet etablert en satsing på tjenesteinnovasjon. Alle klinikkene ved sykehuset er utfordret på løfte frem sine prosjekter, som det skal satses på i 2019.
Hvorfor gjør vi egentlig dette og hva forventes av resultater? Handler dette kun å spare penger eller kan også innovasjon påvirke arbeidsmiljøet?
Gjennom forelesningen gir prosjektlederne et innblikk i hva tjenesteinnovasjon handler om, hvilke prosjektområder som løftes frem gjennom forbedringsprogrammet og ikke minst hva som forventes av resultater.
05.04.2019
  
Lars Adde
Observasjon av spedbarnet sine spontane bevegelser fra en videofilm kan brukes til å vurdere risiko for senere cerebral parese hos syke nyfødte. Slik observasjon kan i dag bare utføres av trenede klinikere med spesiell spisskompetanse.
Nye digitale verktøy har potensiale til å bidra til automatisk analyse av slike bevegelser fra video. Spørsmålet klinikere og forskere ved St. Olavs hospital og NTNU har ønsket svar på er om kunstig intelligens kan bidra til mer nøyaktig og effektiv prediksjon av cerebral parese hos syke nyfødte.
29.03.2019
  
Heidi Brattland
Hensikten med feedbackverktøy er å skaffe til veie informasjon som kan brukes til å justere behandlingen, slik at pasienten får best mulig nytte av den. Helsedirektoratet anbefaler slike verktøy som virkemiddel for å øke brukermedvirkning, bla. i pakkeforløpene for psykisk helse og rus. Men tidligere forskning gir ikke et entydig svar på om systematisk pasientfeedback gir bedre behandling. I the Tiller Feedback Project har vi undersøkt på effekten av å implementere et feedbackverktøy på et distriktpsykiatrisk senter. Et sentralt spørsmål er: Hvordan vi kan bruke feedbackverktøy på en måte som kommer pasientene til gode?

Foredragsholder er psykolog ved Tiller DPS, Heidi Brattland.
1 - 12Neste

 

 

 

 

 

 

 

St. Olavs hospital
Universitetssykehuset i Trondheim

Telefon: 72 57 30 00

E-post: post@stolav.no 
Hjemmeside: stolav.no
Ekstranett: ekstranett.helse-midt.no/stolav/ 

Postadresse:
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Detaljert kontaktinfo/besøksadresser | Finne fram/kart

Organisasjonsnummer: NO 883 974 832

Tilbakemelding på siden | Personvern

 

 
 
  Om fredagsforelesningene
  Hjemmeside stolav.no