16.11: Antibiotikastyring ved St. Olavs hospital

VersjonsloggVersjonslogg

Tittel

Dato

Kl

Sted

Tema

Foredragsholder

Bunntekst

Streaming

Vedlegg

Versjon:
Opprettet av
Sist endret av

 

 

 

 

 

 

 

St. Olavs hospital
Universitetssykehuset i Trondheim

Telefon: 72 57 30 00

E-post: post@stolav.no 
Hjemmeside: stolav.no
Ekstranett: ekstranett.helse-midt.no/stolav/ 

Postadresse:
St. Olavs hospital HF
Postboks 3250 Torgarden
7006 Trondheim

Detaljert kontaktinfo/besøksadresser | Finne fram/kart

Organisasjonsnummer: NO 883 974 832

Tilbakemelding på siden | Personvern