Uenighet om utskrivningsklare pasienter

Skjema for fakturering av uenighet om utskrivningsklare pasienter.
Fyll ut skjemaet, skriv ut på papir, signer og send det til:

St. Olavs hospital HF, postboks 3250 Torgarden, 7006 Trondheim

Skjema for pasientklager

Personvernerklæring: Ingen av dei data du skriv inn i skjemaet blir lagra. For å hindre at sensitive person- og helseopplysingar kjem på avveie blir ikkje innhaldet i dette skjemaet lagra eller behandla elektronisk på denne nettsida. Det blir ikkje brukt noko system for å spore eller lagre din brukaratferd på denne nettsida.

Nettkapslar (cookies): Nettkapslar blir ikkje brukt på denne nettsida.

For å hindre misbruk av innhaldet du skriv inn i dette skjemaet bør du lukke alle vindauge/faner i nettlesaren når du er ferdig med utskrifta.

Vår referanse:
Saksbehandler:
Dato:

 

 

Angående fakturering av utskrivningsklare pasienter for
Uenighet om utbetalingsplikt for , født