Telefonliste - St. Olavs hospital

Konferanse med leger og avdelinger ved St. Olavs hospital

Ved ø.hj.-innleggelser og andre ø.hj.- problemstillinger innen somatikk, psykisk helse og rus benyttes telefonnummer: 73 87 47 14. Dette nummeret er rutet til AMK som vil sette innringer i konferanse med riktig vakthavende lege.

Ved andre ikke ø.hj.-henvendelser til aktuelle avdelinger/leger benyttes nummer fra listen under.

  • Samhandlingsnummer ICE benyttes når en ønsker å snakke med vakthavende lege.
  • Telefonnummer benyttes ved andre henvendelse til aktuelle avdeling.
For å åpne lenkene må du være pålogget via Norsk helsenett.

Spørsmål/feil? Kontakt webmaster@stolav.no
Generelle spørsmål / om innholdet osv? Kontakt samhandling@stolav.no