Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF > Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF

Skip Navigation LinksPresentasjoner

  
  
  
  
  
Digitalisering og standardisering - Programstyresamling HMN 30.01.2019.pdf
  
06.03.2019 12:16Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2018. Arild Carlsen. Utfordringer for brukerrepresentasjon.pdf
  
08.02.2019 09:50Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Arne Lyngstad. Likepersonsarbied og Brukermedvirkning.pdf
  
08.02.2019 09:51Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Gaute H Nilsen. Hva gjøres av satsning innen Psykisk helse i Helse Midt-Norge.pdf
  
08.02.2019 09:52Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Johanna Austgulen Westin og Harald Sundby. Fastlegeordningen.pdf
  
08.02.2019 09:52Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Lindy Jarosch von Schweder. Utfordringer i barne og ungdomspsykiatri i MidtNorge RHF.pdf
  
08.02.2019 09:53Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Marit Indredavik. Helseundersøkelsen i BUP-klinikk.pdf
  
08.02.2019 09:53Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Nils Kvernmo. Standadisering og digitalisering.pdf
  
08.02.2019 09:54Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Steinar Westin. Utfordringer i helsetjenestene.pdf
  
08.02.2019 09:55Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2019. Jakob Hygen. Erfaringer med brukererfaring i helseforskning fra brukersiden.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Lars Henrik Hegrenæs. Gevinstrealisering Helseplattformen.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. May Britt Kjelsaas. Erfaringer med brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge.pdf
  
15.11.2019 09:51Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. May Britt Kjelsaas. Erfaringer med brukermedvirkning i helseforskning i Helse Nord.pdf
  
15.11.2019 09:51Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Rune Aakvik Pedersen. Oppfølging av pasienter med hjerneslag.pdf
  
15.11.2019 09:51Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Sigrun Engen. Brukerpanel Helseplattformen.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Stig Slørdahl. Status helseplattformen.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Tor Erling Evjen. Kommunal deltagelse i Helseplattformen.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Toril Grøtte - Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå.pdf
  
15.11.2019 09:51Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Victoria Sporsheim. Ungdomsrådene i Helse Midt-Norge.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte