Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF > Regionalt brukerutvalg for Helse Midt-Norge RHF

Skip Navigation LinksPresentasjoner

  
  
  
  
  
Status og videre arbeid med Helseplattformen ved Lars Henrik Hegrenæs.pdf
  
17.01.2020 09:25Toril GrøtteOpplæringsdag 16.01.20
Helse Midt-Norge sett utenfra ved T. H. Haukås.pdf
  
16.01.2020 16:26Toril GrøtteOpplæringsdag 16.01.20
Helseplattformen og brukermevirkning ved J. O. Bolsø.pdf
  
16.01.2020 16:26Toril GrøtteOpplæringsdag 16.01.20
Aktuelle saker i fagavdelingen ved Siv Mørkved.pdf
  
16.01.2020 16:25Toril GrøtteOpplæringsdag 16.01.20
Samarbeid nasjonalt og regionalt - RBU.pdf
  
15.01.2020 16:46Toril GrøtteOpplæringsdag 15.01.20
Samarbeidet med styret og administrasjonen +mandat RBU ved Ingerid Gunnerød og Tina Sund.pdf
  
15.01.2020 16:45Toril GrøtteOpplæringsdag 15.01.20
Store prosjekter i HMN ved Nils Kvernmo.pdf
  
15.01.2020 16:45Toril GrøtteOpplæringsdag 15.01.20
Reg. brukerkonf. 2019. Toril Grøtte - Digital grunnopplæring for brukerrepresentanter på systemnivå.pdf
  
15.11.2019 09:51Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Rune Aakvik Pedersen. Oppfølging av pasienter med hjerneslag.pdf
  
15.11.2019 09:51Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. May Britt Kjelsaas. Erfaringer med brukermedvirkning i helseforskning i Helse Nord.pdf
  
15.11.2019 09:51Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. May Britt Kjelsaas. Erfaringer med brukermedvirkning i helseforskning i Helse Midt-Norge.pdf
  
15.11.2019 09:51Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Jakob Hygen. Erfaringer med brukererfaring i helseforskning fra brukersiden.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Victoria Sporsheim. Ungdomsrådene i Helse Midt-Norge.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Tor Erling Evjen. Kommunal deltagelse i Helseplattformen.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Stig Slørdahl. Status helseplattformen.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Sigrun Engen. Brukerpanel Helseplattformen.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2019. Lars Henrik Hegrenæs. Gevinstrealisering Helseplattformen.pdf
  
15.11.2019 09:50Toril Grøtte
Digitalisering og standardisering - Programstyresamling HMN 30.01.2019.pdf
  
06.03.2019 12:16Toril Grøtte
Reg. brukerkonf. 2018. Steinar Westin. Utfordringer i helsetjenestene.pdf
  
08.02.2019 09:55Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Nils Kvernmo. Standadisering og digitalisering.pdf
  
08.02.2019 09:54Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Marit Indredavik. Helseundersøkelsen i BUP-klinikk.pdf
  
08.02.2019 09:53Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Lindy Jarosch von Schweder. Utfordringer i barne og ungdomspsykiatri i MidtNorge RHF.pdf
  
08.02.2019 09:53Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Johanna Austgulen Westin og Harald Sundby. Fastlegeordningen.pdf
  
08.02.2019 09:52Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Gaute H Nilsen. Hva gjøres av satsning innen Psykisk helse i Helse Midt-Norge.pdf
  
08.02.2019 09:52Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Arne Lyngstad. Likepersonsarbied og Brukermedvirkning.pdf
  
08.02.2019 09:51Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018
Reg. brukerkonf. 2018. Arild Carlsen. Utfordringer for brukerrepresentasjon.pdf
  
08.02.2019 09:50Toril GrøtteRegional brukerkonferanse 2018