Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksEkstranett > Styreadministrasjon Helse Midt-Norge RHF

Skip Navigation LinksStrategi 2020

  
  
  
2009 01 08 Gunnar Bovim Styringsdialogkonferansen i Nord-Trøndelag.pdf
  
06.01.2016 12:34
2009 09 30 Gunnar Bovim prosess for Strategi 2020.pdf
  
06.01.2016 12:34
2009 09 30 Paul Hellandsvik styreseminar Helse Midt-Norge RHF er Strategi 2010 fortsatt holdbar.pdf
  
06.01.2016 12:34
2009 09 30 Paul Hellandsvik styreseminar Helse Midt-Norge RHF funksjonsstruktur.pdf
  
06.01.2016 12:35
2009 11 02 Daniel Haga møte med fylkesordførerne.pdf
  
06.01.2016 12:35
2009 11 23 Paul Hellandsvik styreseminar Helse Midt-Norge RHF om utfordringsbildet.pdf
  
06.01.2016 12:35
2009 12 03 Paul Hellandsvik styreseminar Helse Midt-Norge RHF Helsetilbudet i et samfunnsperspektiv.pdf
  
06.01.2016 12:35
2009 12 08 Asbjørn Hofsli informasjon til HF-styrene.pdf
  
06.01.2016 12:35
2009 12 09 Gunnar Bovim møte med konsernutvalget.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 01 06 Gunnar Bovim besøk i Helse Sunnmøre.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 01 12 Gunnar Bovim besøk i Helse Nordmøre og Romsdal.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 01 14 Daniel Haga styreseminar Helse Midt-Norge RHF om akuttberedskap.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 01 14 Ingerid Gunnerød styreseminar Helse Midt-Norge RHF status for strategiarbeid.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 01 15 Gunnar Bovim besøk i Helse Nord-Trøndelag.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 01 18 Gunnar Bovim statsrådbesøk.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 02 02 Daniel Haga Styreseminar Helse Midt-Norge RHF om kompetanse.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 02 02 Trond Håvard Eidet Styreseminar Helse Midt-Norge RHF om kompetanse.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 02 03 Daniel Haga innlegg om kompetanse på regional brukerkonferanse.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 02 03 Gunnar Bovim innlegg på regional brukerkonferanse.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 02 12 Gunnar Bovim åpent seminar Strategi 2020.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 02 12 Tor Aam åpent seminar Samhandlingsreformen.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 03 02 Daniel Haga innlegg om institusjonsstruktur på regional brukerkonferanse.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 03 02 Daniel Haga Styreseminar Helse Midt-Norge RHF om institusjonsstruktur.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 04 07 Daniel Haga møte med Helsetilsynet.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 04 07 Gunnar Bovim dialogmøte med kommunene i Nordmøre og Romsdal.pdf
  
06.01.2016 12:35
2010 04 21 Daniel Haga møte med avtalespesialister.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 04 26 Daniel Haga møte med Den norske legeforening.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 04 27 Daniel Haga møte med Norsk Sykepleierforbund.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 04 27 Gunnar Bovim innlegg på fylkestinget i Nord-Trøndelag.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 05 05 Daniel Haga Styreseminar.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 05 05 Kolbjørn Almlid Styreseminar Rammer og forventinger.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 05 05 Kolbjørn Almlid Styreseminar Rolle og ambisjoner.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 05 05 Mette Bakkeli Styreseminar Helseforetaksmodellen.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 06 03 Daneil Haga Gjennomgang høringssvar.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 06 11 Gunnar Bovim Pressekonferanse.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 06 11 Pressekonferanse om forslag til Strategi 2020.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 06 17 Daniel Haga Styreseminar Helse Nord-Trøndelag HF.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 06 18 Daniel Haga Styreseminar Helse Nordmøre og Romsdal HF.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 06 24 Gunnar Bovim Styremøte Helse Midt-Norge RHF.pdf
  
06.01.2016 12:36
2010 06 26 Strategi 2020 i kortversjon.pdf
  
06.01.2016 12:36